SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1933-08-26; LAKE; FUMEUS; KIRTLAND HILLS; USA; OHIO; SOREX