SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1933-08-02; GEAUGA; FUMEUS; CARVERS POND; USA; OHIO; SOREX