SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1938-07-01; GEAUGA; FUMEUS; LITTLE MT.; USA; OHIO; SOREX