SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1933-07-04; GEAUGA; FUMEUS; LITTLE MT.; USA; OHIO; SOREX