CRYPTOTIS PARVA PARVA; least shrew; GETZ; 1957--; WASHTENAW; PARVA; 1MI W WHITMORE LAKE; USA; MICHIGAN; CRYPTOTIS