[2]   James J. Ferree of Carmi, Illinois.


 [ return to text ]