Naples; “Tripode per sacrifizi; stile greco (Pompei, Tempio d’Iside).”; Paper