Rome; Sepuchral gravestone of Slivanus Dendrofarus; Paper