Gomphidius smithii

Image

Other Views

other specimen images
Gomphidius smithii
Gomphidius smithii
Gomphidius smithii
Gomphidius smithii