Operation de la Cataracte par Dupuytren en Presence de Charles X a l'Hotel Dieu; ca.1824