Iwai Hanshirô as (Yaoya) Oshichi (the greengrocer's daughter); 1820-1844