My Teacher, Cheng Yuanji. Detail: Cropped view; 1605-1691