Wang Tsu-yu Visiting Tai An-tao. Detail: Lower portion