Detail: Wang Xizhi in the pavilion, detail; Yuan Dynasty