Produced by the University of Michigan Center for the History of Medicine and Michigan Publishing, University of Michigan Library

Influenza Encyclopedia

ï~~ 4 4 K * ~ IC> ~ ~ V4 ~I4'A ~ p~ ~$t p4~t~ni&4 4<. C 4. Nil flfl4 jttP4fl Ja~ThIJ 0 iL*,l 41 v,.t:< >AltLg SIIWtAtA~ I~4fl ~ *l;Thd ~ 49<1 <>1 Vi? t 4 a-ru I~Q41~t*rl-~< ~i4r>,~1'~d4 >B~Pil, 'I 1~rpUr1r4 '<4 P~~* -4e t4fl.w~ JO X~t~4 -~ a ~' V <I 1<1. ~ ~Aflfls~*sI afl ti>, oji &d -y rutn ~tA4 U -~ ti~ 'flu 'rp JO ~A.la.0, j~qrd 20 ~jI1:) tAVI P ~04tot nfl ~On t4 ~t flLr"ir t.4(1H an N IW~ ~''( ~fl ~tuj;~t V1'j2,1~VV> * a 4 4n to ~4~4I am 110 an:<~ 44 4 (MO tI 4 -~ 161* op (fl 'a~ ptj~~,~r,,-< ~ro tin ~> '~ ~0 ~0' roL ~inp. >evs 44 OhLt puv rIeQoill >45W W *1t.L Jtfl'w ~nrs ~zu~ wjuozt AtU*4tA -'in. a. ~t( >v444 *4 fl. flflj ~WOd;,4 4i*tsaa os~,254T ipr1 *b*fl**WJ -anl p < ~n a~fl~ ~s won S~4d1~fl~ 4~4I VQtLSUC4Ifl tt1~prrr~ ~ t~4 lJsrl SILL ~ or z-oo~ P1~t*tQ, 44~ 40~tlii~)t5 SIlL ~~n4 At4~O w~ ~o~~Iowo4 o44V~lI rflmrI W*pSr' ~flhi.h5 I *l)04~fl~J> <LW.p 404 (l~ L4UL4~*44~ P t*O!4U1~.~ a.fs~ 4x~tL 14A~~ Ti 4~tLII 1 ~*4 ~S4 JO Cfljttu t~ U o< ~,. 2va~,s~a~w # 11.vst~. IUITL&I 51I!TTUIWO4 ~* lofl 1iti~ and aM. tjtio-1141. 0o,,19rb5w111 ~ tt.tY Sal ~nd Jo 'aJ1',Â~112'. 2 US ~4>tJ*S ~ -tlLl4*i Ak 11 "4:;444 S~ LI, 45 4 finn ~~qu < 4 04 fl~ps IL 2 I U~I~ LA) LAO W VI * fluId Iqi 14 tNtS~~jri ~ oN.upwa Apn~. >]Ie1cJIuo1> pug ~O~~Lt.) t Pfl ~~'o4.Ip ~ run~to~.t4ulia1~ 04*tnqnM P1 SSOlt1OI~2~ Q4In4.*~q *~I4 042 atMillad 11144r1 4l 4.11*11 4> S~ 44 lilT) ~ (UCA$ ~W4~ (U flo~r WItL(Ul*>O.t44( It~4~l~ 1> 41104' 144 J~.-~4uAqIe, ap ~jp7 ~ rn's *,g n~jp utteIo-onu. 4141 JO ~1Th~tfl ~ *UjW4a~ap 04 5 I4L$fl0~t 4141 4(LI,14t51t441 >4 npa~t4cq~ an asn o~ llaunCd, t~1l4Ot.J~. 1~~114 >tO~ fl.Ki~h p4V [V?*.t4 9 I*t*on.x *lfl JOT~ t4ot4p4~w p 2OT~IUP 4>4;~.~ t1~IM 4< V ~ 2 "< S UtSZ14W4oV~:tta4 1k rLr~ r'u rwJ~ p <944~:~ lO~ M.~F# It 0!2 *krp,'aj 2 Jr)~fl ~'1 0A~VI ~I~4 <,. I~(44 ~ V>4..~ ~tiOC 2< 'N I~Tt~J 114 t 22*4>1 44S Ii 9 VI L)O01tL V <L:74 V (IA (I-u 9 Ii a I, -t a ~1~ '4 SJ0M311 A ~t I' I Ti pAIV:jJ*% ~*<~lt>!* -A PVV I~~OSIM~.194 MO 14114> l44~> 'I I' K IL 444 ~AV*i.tV. II N 4 I? 4 V 9* lit I:] *l:14>ifl.\A~* 'I Cl ~S 45 Cl 2 ~5 ~4 I, I At '~ 1*4 -~ V Ii 14 4 4 2; (4.1~ ~*% A 04 24544 *4514 4*4 tVli!lV~U t 444 *fl A" 4W~4*Ll.tI4 *141 445Â~ 44R >'0A. Ma~ ~na~> ItO.>04{ 44vA1 4~t~~VI~3Q ~ 49~ j<4J 4W ~ofl 4<44 V fl ~p0t4E4 '44 tl14t4~7tiT -42.4$, J(' *4fl4~ ~4' (< ~ Anuar ~tl~ JO ~tfltI-~ 044 J~ frA1At -'~ I ui1*44)&N 04 4, zu~ca nci ~-&Mr2~4wr ~ so ~i I, p. wn, aj, ' VA t,4(Iu4 -sIls (4 ~$ILV1ftV4 (5445 OA*4 *4 L4OUt 4l-~- rix:'t(~1L,~ tuiw44*~ JO:. afl~ 1W1W r*~Ir* ~ 1*14 t<**~4jj;, I 49>4 ~2> > ~tL0W1Mt' 9-u ~)*l *~4flXIW S) 1~.* y p4*o*LlL) ~1*AI M IsfiT 4(4(11<44 ~O VtILj t41V1 2 40 UttuarIda:4 **r4J.~1-t~ Al ~0 i41i~ t iThiIfl ittaIJati tI04-ti~i K aW1IaI~ ~t~ll ~ 2 '41U20 44JQ\ 4110g 114 -TidC* 4 4~ t~l t4rxsL4t~) >'4.41<' 4 Uawrsr 41~ 1 r1404,* SSW ~11 ~ ~g~1 43 nd) VtOJ Ot1IO~<C 112> Ph2 MOt(4LP( P P ~ (44:1(4<4 'fl L.I~U 04 1 U -4flr4442 U~ ~XINV4 1444t4 19144 >244 ~I444.. l4oA,; S2~,- ~jl4 u.. sr~ <41 'VI 41 9*440' 1 *1< - fOS ~t41 l(((tM~ ~ i(4St4;4~~I~j 2 -~ 411 V 0V11;aip:h*r.~tl,, t':441< ('4 ~t~M$ 4JVÂ~WOA~ ~~'U ~I 41*4 4.1<-VA - (pAt p~ 14~; *~> *141.1>114121 IKI I4VI~(~;MU 44 "I 4C1 JO 14451iLfl >44 ~U44I9 p P4VISLIVnQ V A WA LI 41< 4IT* ~Vifl 4t~~tIT4 SI 41114 1(14: 2144(4 C) lfl~*4S I~1t~ IiJ> 44T11(AIV* s;a;.4~4 Ii 4>V2tt4fl4Mp 44f4 Pt It4~ *414 4404 2 114154 5praA~v 6W4 V<I.4 ~1~A4<4~ 4144 1~24~ 41*2.1.4.:> Ill ~lEV.1t <>4.1> st51*Q44Z1$T44~Kt~ - ~WtM ~~flAt44)Ii4 441 tI~titV, Af1*~ VI(44 44 0 LJStX 4~-94 1* <4(54 2(ItF>I ~9~V4>4d <44> 94' U4A1~ S41A1 14 >-tl ~ rt4l4VY*4 41 (5t1U4149 V ~4,eI(4 *1. *A~ 2x45401i< JO uOJ - 4~44 (514 14 Ir4~ (1>' p<V >4l#4 *441 4tt~< ~ Jr IIIUf<V/< 4I~ 11412>1 (4544k 4 4444 <43: 144* ~4L4I*11~~4 Li: OS 4r14 4.411) II> 4(55944 (444~441* llA~14.4(4 4<411. IA 4 -154ug flI'AO*( 4 )(*4 4.)IV'M if <4414 14,4. 4 *4(4 I> 104 9 Ii 4: 544119 < I> 45> 44 4 4<1 V (1.1.: 44>4..vtj <Tht A, <~V4**4it4 414 4 )49 4 42U ~9Jfl@dX&El4 PIT> tq p44144445 *545*1 2 41JI~{4 ~+L.1lI1<IIKA 4L~ *4590414:4 4~ 444:4 -st< 0>41 lj44-4i~ 5~F~ (~4I1K A2.~ 44 44 4A~l*4I 4)14 "5.59 4*' 44w> ~4*~*i 0*4lti44.Wt~ v4 441*4494>.4i 1>451* >('t 4 *44 3(9 -4(4 14JL 44* 40114>4 4149 (II 0<,rr*la 4454J4.L4 *44 -.~:(M41 0 ~ 4124 -44 44~0l4 4i~I1 1* 1*1044(59 r14144r(uilL ill> VII 124 PItt 494'S 424<1:1411194 C*~t45 *t~e* ~I) V V 4444 1>9414 2144 (Ti14 ~Ti 114914: 5914 V.> t.>- 8 att b4.i.1 (41<2545 45,: 11 442L11144V40 *.~itt$44 *449 l(14441411444144 't~~4 (14 W4*2(V~ 1~.L4S <~V44 -V.1 V 4(4 4~'~~4<+ >1-->.................................... *5 4: LV4240-. ~ 2 14 p4(4 VI ~>?~V*~ 44.>i4U:.I~ 14.1 OIl V n~~pJ r 414.4241*1 -'V...~>9 ZO 41*4, '0 4 4 (4>41141 4>l.L0I(> S 1459 <4 v(ktIaj (44144 a~ (*4-. 4*4 4 ~ 4 *4(14(4*5 I! 444* >4*4I~ PI41<4 45:4 (4~-~ V 1* 444 Ti *~- 1*45091 110 51 ~1 It 5 14 >4) 44 AJIQI DNIIOOH~ S ~I44tfl4 41*1 14 <4 114 41 11?>.: 4' 44142 4541544.4944*4 0141 >t> Au <,iotj 1 TiM *t1*SV*4.VII ~ * r:4(44 4(4 4411011 flAl4<.1~4(44 >(4~4 44 Ti 524.4* I: *1 544 I>.4104':; oIl a r*154z 4.44>1 9~ 5* rt4tiltt* *1 *45.111145 4.94 1414>1* -14 -;4lttS 1V414 441' 2tIrllLI, s.lEtl:l7 91> '.4:1*5597. 54 << 144514* 94 94U4.14.914 4.1*441 4.14141 *2144 >4 (*41.4.4~#l4 4441>1)14 1>144k I):.,:ll1 144 -'~4V ~ 4:44h' ~*~4.:-4 p4i~V5>.It + <~4-ll.. (494*4>*II:~t t4c1s 42>4V~ 4951044 *5444. ~4t: (4 1514441*4(5 IlL>> JO 41 45o4 <44214; <14<5149 4144 441.4*4 44 425(444 p92452<4 4 <I Lflsr*.14t4 4>444 92 1154 *4*4 K~Il.Ll5 04:*.1541414 Ti ''> 4~I~'r 24I4*5(4 9IVAI 440141X544 ~~4+ 5> 441> 1559*4 1* 14511042 1< *1(1<1 > (4 4414 4*M~4 4.4>4 144-441 4144. 1~ 41414*4 459 *5 4*1.145>14 4 4' It Ti >L 454 4>44'4*VIII 41 *44.1~41l04 ~ $444 454 424054.1 4t*~459 *t114 ~45..* #19-1k 4 1441 WaLJ (it> t Ti ii S ~4V24-2>J. *9 1 lt Ii Cl It 59 >4 Ii 4I1~4 45>1 4*24.:414 IV<4141'V 4*14*5 44> 9l~'.**~4-~ttI44.1 @444 144: V 4<1-24 41.. 4544V<'.14 >~94:4(411<154;., *5 4 4'' 4145*4.- *5" ~444*11*>. >*t '4 41< 4' 454 V 2 IAJJ 2 14 4~ 41* *54-A)') t~1ftl1A( 1*1 0 41 ~ 41 41<0 >2?tAS4~ 44541M 1% JO l~OI4~J4<44 3~44 1*4~II4M4~ C 4. (4l*~< 4*4 >1~:145Sy~~5 (fin' 'VI4I>U 4*454 I>> Mt>5454 44 *4%~i9 *4 45 4144 4* 4)4 ~I4t 4444 4 A '1 14 15<2.1,44 ~4<l44rprt I'll.-.. Vt 2. 4 >1 44 ri'>' I 141 ~11Tt]> III 4245*1 T~211* I 1*40 4 91441 '~~>1 j442> 9 4(4 fl 44 4' *\4:~ ~I4L4It>1Itk 4 -.1 4 41(4111.4 4 444*1 ~{V5>AV4V LI. >1111 LIII I' >414<1.9.4<154(4 n; ~ p '11*4 *4 45 41t~.1:: ~ P.9 K 44 1> 144* 2: p 14 1141*.; *1 44 4' *4 ~ t. 44114 >4.> 45114 4(15*4444. 4*>. 44 t29244a~iitL..444 41 0).%s~> 44>11 9 44?litIt <*4141 ~fl1I4 5- 4' a~i%4(t1t 4444 <~*<4tn 4 >14 ~LA A ~> p144 IMOWIL<>> If LIa'jr.4140:> ~ N '~ 4~ '~ 4M 454 45 41 '1< ' -14 20 (449414$ T* 4 4 44441*~ 4(~4 A4~4 4 5:~.>~ 04 flaK 45 1441544 III *5 2) 1 4~4*1 44 (iIIt4 414414(1121 44<2' II44~ "r$V~ Â~445 144 942~5I~ 1414594 4541 Al ~ 4011 24445 9>41 LV~Â~441; 14411 ~""~'~#I 44 l~td 9 1 1 1 4144 *4.4.44>441* >111(1 ~IY.LA4<2n ~'~l" 44p 4*4(44 4 45 5t~O1 11144 4c IGTh1?J\ ~4~>\\ 410< ~ 4*5*4 0~ Th1;;>LIt sno *5 *14O~ (44 44I~ Pj0j~ ~ SI, r * 2 p44411444145n aq my:::~59.i>t 015 J1 1*IIZ ~)r4(-)a<~ 0< Li [14)4 ~7!4U(fl 41 4 ~44~.5 ~4(4>4.*%I 4.4444 014tt 4444!flSOK 43UIt~ ~!A U 4' i,*IVII<;1r;r144 1(41 44(1*144.t4~412245 ~l1M.121414> 4(444 *5 11 I> V I ~L1wxr1*4 0~ ~4'jAlII. 42VIVV~ *4111 ~2>24~ 4<1 4 1*1404141 4IW4I!I 41144 449 ~ P 4> LUlIlilt P'i 521~ 4> 4 (4 ~<r> 40.4 44~ 41*4(4 ISA U 4>144 30 144 1 144* 0440 4 4511:; 4:?-. Ads;O ~-4OflA pV~ Atpst~.~ ~op ~ 14*424 Itr fl2lV ~U(M:44.14 4511 j ~ll ~ 4o ~iL4A:1$(4 +.1 44411 44444WIS4II;Q 4L4~, *471I44tJ U (4 '4 unptda Vi~ 11211444 AdrI~L{ fl4~j 4*01) 41-4.~5I559I4 -4144144. ~ 4~4nq*41 ~ -x, ~ 9t04 dde ~, Sm ~t-~ np~rj It 1<4544 4444 4&4*i0.I 40 t; a>Â~wx. ~ 1X4141*411 SpiqAt 4"nauoa or j: <t t,.22~>,2.I~tI<Lj4, tii~sj:.msv ~ 4144 204 '224*444 pour> 'r~ 444 1* 1 04 ~4&044 2::?~~(~Jl< *1> 14444.44* ~1l*rU~ 444 lIlt V4<.~ ~*l~4 S 40445'r1k ~4A9.,1* ~1> 4adop - 144 59*9 V 94<1-14 >5 p*511911t*lY* ~4l.4*1110(14451 V II *5 4 Kr~s ts>4 4> 4 A - <F >.. APSIS ~ (IN 4<41444 *L. 59 oyrt~ IA~. junrtjd4 W452)r4<rIo; 45444 110 ((4 2<4441>>:.4*44 11*14.1 *5 14 ~ >1 *44444* *~.I>tl14l1 -(1444 -t 5* 14*1149t4fl$4. ~>~> ~*qAt1(L<>4>4 -(a~An *5 Cl < ttrt~rtj,4V)~-)AT141 Vi >4>..<.41* *4 514< tiAA~4n~ 411114 ~ r Mr 412 JO 04 4454 4VU14449 U 11~.44 4:114111 S; 59 4 I> ( -4 4 4144 51(44139 4t4141440 -,45'o 44(4 @4 4 4>0 0 - 14)449 msrr- tr~o~q~ C: UllItast 444 (4 >14 ~41 *4>1114.~? 42S <.*:~~ 1-Il-- 4.1594 p:ll? ~t45:4 II>.*144:40 11L41(#?I*4*4, 4*11*5 *L ~9 2114444.4 *>.~ I>.>;flp 14fliiv at Sq 4r444~9 alAjd Â~I. -fls,3 fl. ~.:A 4(44 4:44 94P*4~t 41*4441* -41-4*4~4...-< I 1~~Pt~4 4N4M apt.aa 'z~t~ ppic 4> 44444 ~V> >~5 & tlI4~Jj>I4 )O *4;54'At 44.4-441* 41 >~s9a-21 59 1441*5 44I111 2(9 4I:i -1>425444 9*4 PV~~->~:9*~.v45 ~ "'< ~ 59 Il 4 ~ p>3fl4411 ~q it" t!1V~1;la 440 i~4t2A9 ItaqI $lflh 144 19 >U it >544; ~*U* ~I~4!:!4>45fl45>4 4*> 414>44 4~41444 ~ *1445 *4>1.' '. (24 ~4~LII44W~ *~ *-11144> << I. A 4 -1*45*2 ~ <-~~*.444: (411.14 >441 Â~4244 >4 444. 441>91* Thy ~>4 <4) <~ ~ - '~ -~l4I *2444 O.4Th414 j4 ~ >144 5111* Lr4124*4(J "2 4: 14*9 a 14.'..:I *I4,~ 4 -- 4 441>2 VI. 14 <-VI ~ -~ (14044 ~I 4*4 *4 414<) 1r;flllcklt ZIW12~U 4fl t4:4'~ 5-4 M)~2LJ02) p~1g 4<~4 4 4 -~4J'24 4*4><(414 4-4*19 >5~ aa~ s>1.n suriasarj ~afr~na 4>41 40 **5*).4.~I4l 441 VI 111414 4~V:~~t *5*) l:l?~I.4V) 4441414 Th ~:.~lI1*44 444 4.:.. 45 '~'>'>~ V41:~9tj Vl45Il5TiIt(- 044 14 <LA *5 4 41 0 1i4.IJ10**45L~ 4II:n 44<41>5 444414 1*14*1 <L-4~ 4>0 9 -o 95 -. - >41 ~ Oifl 54 utflJJ.IO (1 42414411$ 4>44149.4>91 4114 <-1> >4221.1k 14.51;4 WI 4*J(*I4~ l1*IlL*444.t::.4':*LS OAtosl - 2 444 -t;tnou3 )IJS)~ MSN ~ 9~V 01 ~*. 4,, S-I 44441l.V4.44(4 1)2)MII W*4 4(3*5 (~ <VItTI.41.1014 I~flt1*~4V)i*5(I* ~42 49>4 <4 144*t$t <145*.: 4~4y4p 4 <44I >44 411W VAL I> -44*4 4*44 ~ ><>1~ 44l'9 4 *4 9 '4 p.>-*> sl)4y5 tI~*5O~ *445 V 14* * - >V~: 14444 1444444414 Vfl44 40(4 *I~...&1<5944 4911li 4,44(4:144 vn4~ 4> *4*4140444 41:0411* ~~I~II I I -. op ~, 41<1*:4 U.404 >1 (15 5< 4411*4 444-4' (444 0> V1> A------------------------------* - 414> Â~IIA>. 44444 41 rv 4SOdILA 414244* r1U& ~1* 1*4412Th 94 - *)455414 (5*41 019 1< Pt~I~~4 1444 54411; ~ V. 444 4141 ~1 ti{AI:4*4144 201444 ~I 2410*4% 24 IMCIli I:: 414*0*4.449124 ~. ~ -... ~< ~< ~. ~. ~ -. 4445 A 1<4 ~L4 ~ 1413<~S ltllnAt I 1441*44 AIAfdWC> *U4~ ~ >4' 4)-) - 111<1k 1>4~u 4*V4415#4 ~B 414(4.1Â~ ~41 44 W4 I 4'" it 4 <Mo LII 45.52<44*1 14M 4414.194*>" o~ AW44 fl.~IL1sr44fltL5 29*4 ~> ttt*1-.91 4514fl J 01 ~'~~P"~Th WO I4M 40(1 lflpto4t&< *14444 -W*44d 144544t*444 44944244* 4144 14411 P15* >t*114***.41494 "4.t 44450~4 4*1 451*.41*4.1.1*1440(444 41fl 'sit~r 1 (45 4 ~4 0 44 144->4 IA> 44>144 4*1414 ~t4:~AIMst~*4< 44* 41.S014 4494 04 4*111* ->4>4*445 (14 lit <tAt *444 <At (54 a ji -~ 459*1>4 ~1 <4(4144Â~4 2 41* 's~s~ta \ ~% -*(442 -> -C4t N - 04 4:4414, lIlt 9lUlfl 4*444 p44)5>145 44*4(44 I4 ILIM JO ~1* 444W fl Â~10144(40(1; ~o <4441fl4 4444 411 2144 4..................-x 4.11141 41 >~ ~ 04 ~t ~ <JO 4)11 44>144 <4 44-14-4412< 5*559.44 5$'.1i4.< 4> iL<.'4t4111)ILI @444 *44,.<41NlI.(OdVIl. 4* >1441441 5444.4 - >44 0 LIO(flLIII slut> >1422 144444 ~~< *51* 4214 4*14<4144>5 <4.41 1*44144 ~ '4:44 05 ~ 14*1*41094 5*aLK-t4I ~4I >05 45414.4424 *4L4u1'~ ~< 1') 1101>44 114(40 (4*4 (5>24(4 4A4114 ~ ~"j~~< 40 44541445>4514.1 91 '>44~>rlr44 -149$:. **14V> (4.4*9 04 4Th44>4 ~ 44 ~p.4rt41. *'<t1t4'11~ 21*414 *1414 40 '<414144 - 111 14j <*14 III - >4U4~; 441:4>4*0.......5111 44W <4:.~ *:~y~~: <~4> *-'--4 - - - I 4u42'4 VIOL >*1*~ ~IEV14( 414591(1*14Â~ 4(100 *4444 <1 55944 ~>, >141444 p-~:t -... (4544 01 410<4) - - a *4 1*114 44154 *444*4:4 <4:..~4.44V14 41414 *4114 149144 LIV> 4V.* 4*4 44 1~ 41>01 til45 I -4t.t*ltt 4411 <414< 4(44)4>41 54, *541 A4L> *5*:4Â~2>,. 4:4* *~44*4** jIVIIL 4<4 *~ - - 4 p112 <*1 4244* 440*144 II:> <. ~<.. ~4 4941441 - >4 ~~<>U~ ~- ~4iLOAt '~4$(9<LU24 U0rA~I;q Zn LV~4:24At4 xad It 0 V~'4j 41*4454 *5 * ~42.14 44444440$ 4144 49144 -. 45V -414~: A ~ r 1<1* 71 4> "~uv >m to vrd. - 4 4145 >4 11> 441(4411 45(14 -fllK*IrtA 5*<4 *4LA~ 4LI~f 42(44 '<24\.-12244 (44(19 fl~UOJJfl5 1*UOpUCWZ$ 5>4 t1459444 '40 <14:1.:> 414 (49> ~ 41*14 -4>4401*4 ~*;sm.pv 454(44 1440.11 *444 44:.: A4441*>~I451.<.0 14Â~ill5>Q ~pJp~4 ~xpJ1s 5181:444444424 I ~ 1 11*5>1 91(4 1*4(44 ~4 4154 >~--------------------------- ~~A% t3~W 3J ~2M. -pods. r411;4zrJs1*MU*4 44>9 04 Ia:4 ll4~15*;(45*2+ 4)4~fl ~>V~~4.<> 44IIOSVI> tt<w~.44----------------------------------------------------------------- ~.. **~4*JJ ~ 1124<11234 44(211Â~ 4444 44 4<. 0 *114*4-4 114 ~q d qj ->44(2(>t2 I 4*4)1 UQV$41 21141414V - 54201*4*44 ~ '2"~~i 4 L~ ~*'.~~**?* ~ I, ~I 4 - *4LLzly ~11<4 r~*j> ~ p~ >444 s*~-q I 9 4442 5**I< *~on 4< -1(4142 3lfl JO U0411ZT~fl0U12)~ PII*4 ~ ~44445 ~4l>t -1144 44 >4>4*1,4 ii ~V -41144 14~ 44 VI 1* 1*9 1 4* 11415 - 4 1291410*4LJ 4>l{J~ 144 >11 24PI~W0 ~>29IO; 41(14 A *4 -IAYgL1 4411 494*1*4445>4 ~1<&~)1i2444it(,, 444144 >44 44<11 1*04444459 (4 *14494 1421'tfl4 9*444214 ~4O~4t<'4 144g.) 441*14 914 14.. 2> r 91411144<4 *19. 14*4 4441144 44(4* 444(44 j*Il~<g --94(44420 4441,4SaAffI24 p (vms ~4 444M 45*- 114Â~04* 24 04 i4444 *144 44141*.1 44 -. I -.. ~' '-II ~*~4>***... 41*14 4414 Ak 4IL~ 04 (II 4459 *~1m 1*14 *1 *4 ~,.>. 0>514 41144 44 *419.411*44 ~514 0 *)lvllv1l.v* 9 >91-1>4 I 9*44 441'L~4g4 *~I 4 1*24 t44414*ttSThtot 44(422* III,: 4441 421<>.: - 4*4* 441> II 41554 *5*4 45<81:?tI ~$-AI9~ ~4t 1.1<4) 0 5#*1r< A (42414*441 >44 -1459124 4........402 <W4~I 4>4(1 l4~II14A-<4 ~...........................................................................................................: "All.11440(411*24 ~11 1<4 ~ 4*1.2*44 44*1 V:< ~ *'~" ~tt -4 5* I* ~> In l*s4l(*4ll:lI*:,Â~lCl.2 4:1* 414(4 1+4 4.44124LM1 14153 -.>~ 4>.~ ~~<< 514* -> I 2(44< 44 41st:Irolr.a a <P 59 114 194VTh >44 4> >111:IK4 44 4> <4 21)4 '4>401.1 >4~41 ~.49aio VIIIIIOVI p>0,14tVS-5V4 4141.44.441414 ~,n pv o~ I 5* 5411' 4* 41.44 2124 4 *5 44 11 2lli~L44 4- P1> ~.:.:~7<+I~ 11 91*44<1:19 10GM ~lt11~1* A 22t~~Y2~22Z A 9>fl <> 5> 444-44)9 411 "4 15>4 4 5*01114 4145>1*>.*.,:41 <4 0 0 544 - 1..Â~ -L4'1lt9<wqt> frI 44245(4 4<44 4>442 444141444 -459< 4% 24>14> ~. <I 244414.4* ~<144* 44441 rs4m21(t$~ 4*4(44 (4 II <44.1*1924 4> 5111* *4 4:,*-** ~- *1 usa:> Ahlsrbn.>s*4 41*~*4454J fl, 44 4-41 44. *14 ltIXItjtOLI ZT1~{ 4<114 - - ~ It 44 944? ~11*4~.-*-*sliLii 444114 14:44-14 It4: <41-141>4.4144 4(4 XV4Â~444* <*151414 >0l:~9 Ti >9<4451024 >1< 4:441* LII 9 1* 4*4 9 *4 $ 1*444 1* >(j t4~4 194544 -1.114 151404441 9tlr ~i-4t> 1214:t14 <1*; 244> *1S 44*524(4.1 <2414*19 4445* 14*4 44 >v <. m~r 9fl4 24 ~ 51<9117115924 444 9 $ >1*511< >*s< *:-'~ 549 1(41:4(4 441>591 4*94*4 04 4 ~>,~ ~4 Ti t441140144 a~,- 44 ~* -r <1 +9 ~,. >12<4 fli\ >1 r 5111404 t~14.44.1(44)420 It tjq~ *j <2 *1401:24* I >4.492 "44 <%2 39~Lm~ 44 24. Ii **~I jIlt Vs -s.1;14124}.4 44>p4-44P r~a4d 9 1414 14 4 4141 4) V~:4t*:4 *5 1- *4 - >5 11<4 4414>44444*4 $:)114114422 4>13 44<4 44445 9*45 -~ 9444 $ 45.1.44C:~:21tL? 914* 4+4-I> 41* - >4*1>4.4 >4-. 59 *4 ~>t~ pa"r, ~:: > 4 40 L('*VI424SII> 344444(44144 1* >~449< <I 4 V '4 SV% *4 - *. ~{ 4M{:14441>4)14 ~ '4 5 9 *V4l;2n4: *)2 la~i>< -4 >4 4: *~45 *2111924 ~ -. ~ 4-Oj4 4.~*,::*~?s*~n 21444tI5> >. 4444~41 44 A 4:45-5912 9~ 44 9 44 I. *4 *4 - 144*41(4<14 >44 411. jo 1~pu~sm 14445*1 44 4141 1$. 2(11>49,1 4444 444 *161 4* *459 S SI *4 *4 24 1*..3*4> '9n'o 'sapen 45 4* so 4- 41i~1I* 4.w;r IL a It 944. 44 11 44 4 4> <1*144 * 4*444*5 44 I> j~ *~ '5 >5 <ii 1* - ~4 4*241542* (4T 244(44*2 4>2.4 45 59. *4 444)1(4 > ~r-.p$a1' allIn 14fl /0 *2<45*4-44.50J V - V:4<41*914 ~.*. I) #51(4 V pa5fl~44 4(l~4U In It *5 (41 1) >44*' 4- 9 I ~fl I -(*4/124.14 II 4 4419$ 4.4144 441544 ~J JO 414444* ~4* (441 14 24 <.14 >4:> *l> I IV 444>l.l:.:.11 ii 4:. 1 40 4111:l14 ~ i v --~ 4 ~1444 or ~ 44*1-115(414 VI 4 4414:1415.l4*4( 4244:4* 41444 (<*441* V 444 41* 4*4~ ~l4i45 t*>~'. l4 4~41 1144 VOI.44 4*1* 9 -4 4-*4 4*40141* all 41*1 >1141.10*1154 *44-444 5424 44 S >44 -41.44451444.l It (*44*912414~*.lI41 91.. 14:1241>4. --414*14(14 4> I> ~i().94 ~4*~1<i45. 411*15.4$l54'4 444*.4*W >4 - 4 ~ 1*14 4411*1 14.42*l~4 4*1<0< II.. S (1,.lAll44ft I> 442.1 (i411t4* V 44 '5 *544114*:45 4> (4 51< <~>4 -49:~Vi It 45(4 $411 4 142~4 *:4*4.11014 44-941:.i-lA ~L40Ist&-4 454494: 4 II 44 (4* -t ''. Ti 44 II 114 $4'214 <I> *4 O (45 V -* it V '4 V - ~I 44*44 *1 II 4'14? 4:*<9~45 4..M24< '1 4> 41*:4544 1914 445a24.4'4 1:144: 9(4'>4>, 5<145(4< 1> *4 41 4*1411.41-> 4244.54 r.l41t4.4114142< 4 4144< lI:19~ ('Â~4 451t>{,.:> -4>4)14'. 1 14:4440114 ~A4i4 '9411591 I (4 *14 4- 4 4* 1 41! ~ 41 91 5* 4 4* *4 10 xl 11> -. 14 II 5> 4 1* 114544*544 MIs>) Q44~ 1* 445 ~ 441:04 '4~-$*42 *2 II 4.441*5445444 l4~,$ (4-4il44.42t~44 <4* 4:: >44.11411 I>~' 4 5*494.241*4(1*l.4* >44 I - 44 12-4 (1 4 59*5 -4 1) 45 59 *5 44 1 ~4 4*4 41*~>>. (44>5 t.4*> 1 'I 4*554 ~t<-V 9 I <*lV4>5.*k Vsil4n~*1<y *5 *4 4 441*44 4 45 *4 UIVIIVI *5 9 * *5~9 4 44 S I 4*11*41245 44 1<1- 4-4<4.4.4241 45 14 *5 1* II I' V.4-5442 411*41 44 *1 44 1* I- 4 ** 1*. 4*44) 45< 44 *5 4 Vt 1 4 4* 4. '4 4" 141 - *4 II 45I14 4 <I544~: 51119 >1* V:: I 1414 14*,...4~. 4 -(11* 2.1<414(4(41" 4* 4-4 244(2 ~-t4 4 44 4* (11(44.1 1114414. 1* 15 414*4444 2141>4*> 144* 4*4 5< 44 '4 41 4' 9 S41 414044 l~k~ I 4! 4-41 4414> t41~4 4:4 14914 >4 5 4* 4* VI 449 ~ *4 S'4*& 14 >5, 45(5 I *5, 4*.4* *.. <*44 >411>4 <4<~>! 9 *5.9>2<1>1 U *144 XIV *1 I 4)1*544> 4 -511

Permissions: These pages are in the Public Domain and may be freely searched, displayed, and distributed. Please contact mpub-help@umich.edu for more information.

For more information, read Michigan Publishing's access and usage policy.

Published: Ann Arbor, Michigan: Michigan Publishing, University Library, University of Michigan.

Top of page Top of page

Original content created by the University of Michigan Center for the History of Medicine.
Document archive maintained by Michigan Publishing of the University of Michigan Library | Copyright statement.
For more information please contact mpub-help@umich.edu | Contact the Editors