Browse Early English Books Online 2
Browse by: 
Title
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   9   Æ 
Y Ya Ye Yf Ym Yn Yo Yp
There are 34963 items in this collection
Browsing Titles starting with Ym.
 
Author / [Publication date] Title
Dod, John, 1549?-1645. / [1688?] Ymadroddion hen Mr. Dod
Dod, John, 1549?-1645. / [1693?] Ymadroddion hen Mr. Dod.:
Zwingli, Ulrich, 1484-1531. / [M. D. L. 1550] The ymage of both pastoures sette forth by that mooste famouse clerck, Huldrych zwinglius ; [and] now tra[n]slated out of Latin into Englishe, By John Veron Sinonoys. A most fruitefull [and] necessary boke, to be had [and] redde in all churches, ther wyth to enarme all symple [and] ignorant folkes, agaynst the raueninge wolues and false prophetes.
Bayly, Lewis, d. 1631. / [1675] Yr ymarfer o dduvvioldeb: yn cyfarvvyddo dŷn i rodio fal y rhyngo ef Fodd Duw. Yr hwn lyfe â osodwyd allan yn saeson-sec o wraith y gwir barchedig dâd Lewis Escomb Bangor, ac a gyfieithwyd yn gamber-aec o waith Row. Vaughan o gaergai o sîr feirion wr bonheddig.
Mayne, Jasper, 1604-1672. / [1658] Ymddiffyniad rhag pla o schism neu swyn gyfaredd yn erbyn neullduaethau yr amferoedd ...
Church of England. Diocese of Bangor. / [1690] Ymofynion iw hatteb gan brocatorion, wardeinied, a swyddogion eraill, ymwelied escobol gyntaf y gwir barchedig dad Humphrey Humphreys, Escob Bangor, yn y flwyddyn o oedran Jesu, 1690.:
Böhme, Jakob, 1575-1624.  / [Ag ai printiwyd 1657. ] Yr ymroddiad neu bapuryn a gyfieuthiwyd ddwywaith i helpu y cymru unwaith allan or hunan ar drygioni. Fe ai c yfieithwyd [sic] yn y flwyddyn 1654.