Browse Early English Books Online 2
Browse by: 
Title
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   9   Æ 
L La Le Li Ll Lo Lp Lu Lv Lx Ly
There are 34963 items in this collection
Browsing Titles starting with Ll.
 
Author / [Publication date] Title
Greene, Robert, 1558?-1592. / [1593] Mamillia The second part of the triumph of Pallas: wherein with perpetual fame the constancie of gentlewomen is canonised, and the vniust blasphemies of womens supposed ficklenesse (breathed out by diuerse iniurious persons) by manifest examples clearely infringed. By Robert Greene Maister of Arts, in Cambridge.
Church of England. / [Anno 1567 6. Maii.] Lliver gweddi gyffredin, a gwemdogaeth y sacramentae, ac eraill gynneddfeu a ceremoniae yn Eccles loecr. ; Vewed [sic], perused and allowed by the bishops, accordyng to the Act stablished for the translation of the Bible, and thys booke into the Brytyshe tongue..
Church of England. / [1586] Lliver gweddi gyffredin, [a gwenidogaeth] sacramentae, ac eraill gynneddfey, a ceremoniae yn Eccles[--] [--] bishops, according to the act stablished for the translation of the Bible, and this booke into the British tongue..
Dent, Arthur, d. 1607. / [1682] Llwybr hyffordd yn cyfarwyddo i'r nefoedd.: Yn yr hvvn y dichon dyn ystyriol weled ei gyswr presennol, pa un ydyw a'i cadwedig, a'i colledig. / Wedi ei ofod allan ar dull ymddiddannion, yn gyntaf yn Saesonaec, o waith Arthur Dent ...
Dent, Arthur, d. 1607. / [1630] Llwybr hyfford[d yn cyfarwyddo] yr anghyfarw[ydd i'r] nefoedd yn yr hvvn y dichon dyn ... / vvedi ei osod allan ar ddull ... Dent ...
[ca. 1635] [Llyfer plygain sef Christianu ddiaeth]
Church of England. / [1621] Llyfr gweddi gyffredin, a gwenidogaeth y sacramentau, a chyn[neddfau a] ceremoniau eraill yn Eglwys Loegr.
[1672] Llyfr y Psalmau ynghyd â Thestament newydd ein harglwydd a'n hiachawdwr Iesu Grist = The book of Psalmes in prose and meeter, together with the New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Prys, Edmund, 1544-1623. / [1621.] Llyfr y Psalmau, wedi eu cyfieithu, a'i cyfansoddi ar fesur cerdd, yn gymraeg. / Drwy waith Edmund Prys Archdiacon Meirionnydd,.
Prys, Edmund, 1544-1623. / [1687] Llyfr y Psalmau,: wedi eu cyfieithu, a'u cyfansoddi ar fefur cerdd, yn gymraeg. / Drwy waith Edmund Prys archdiacon Merionydd.
Prys, Edmund, 1544-1623. / [1700] Llyfr y Psalmau,: wedi eu cyfieithu, a'u cyfansoddi ar fesur cerdd, yn gymraeg / o waith Edmund Prys, Arch-diacon Meironydd.
Prys, Edmund, 1544-1623. / [1648] Llyfr y Psalmau: wedi ev cyfiethu, a'i cyfansoddi ar fefur cerdd, yn gymraeg / drwy waith Edmund Prys Archdiacon Meirionnydd.
[1632] Llyfr y resolusion yr hvvn sydd yn dysguini bawb wneuthur ein goreu, a rhoi cwbl o'n bryd a'n meddwl ar fod yn wir Gristianogion, hynny ydyw ar ymadael a'n drwg uchedd, a throi ar ddaioni a duwioldeb; Wedi ei gyfieithu yn Gymraeg y gan I.D. er lles i'w blwyfolion.
Bunny, Edmund, 1540-1619. / [1684] Llyfr y resolusion yr hwnsydd yn dysgv ini bawb : wneuther ein goreu a rhoi cwbl o'n Gristianogion hynny ydyw'ar ymadael a'n drwy fuchedd, a throi at ddaioni a duwioleb / wedi ei gyfiethu yn Gy mraeg gan y Dr. I.D. ...