For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Title: Allwydd neu agoriad paradwys i'r Cymrv Hynny yw: gweddiau, devotionau, cynghorion, ac athrawiaethau tra duwiol ac angentheidiol i bob Christion yn mynhu agoryd y Porth a myned i mewn i'r Nef. Wedi eu cynnull o amryw lyfrau duwiol, a'i cyfeithu yn Gymraeg: neu wedi eu cyfansoddi, gan I.H.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2012 November (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Allwydd neu agoriad paradwys i'r Cymrv Hynny yw: gweddiau, devotionau, cynghorion, ac athrawiaethau tra duwiol ac angentheidiol i bob Christion yn mynhu agoryd y Porth a myned i mewn i'r Nef. Wedi eu cynnull o amryw lyfrau duwiol, a'i cyfeithu yn Gymraeg: neu wedi eu cyfansoddi, gan I.H.
Hughes, John, 1615-1686.

Yn Lvyck [i.e. Liege]: [s.n.], 1670
Subject terms:
Catholic Church -- Prayer-books and devotions -- Early works to 1800. -- Welsh
Bible. -- N.T. -- Gospels -- Translations into Welsh -- Early works to 1800.
Catechisms, Welsh -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B10303.0001.001

Contents
title page
At fy anwyl Frodyr a'm Chwiorydd a'm Ceraint eraill ffyddon yn-Gwent a Brecheinoc.
text
Tri o adroddion S. Augustin gwiw iawn a llawn angenrheidiol i'w cofio, a gymmerwyd allan o'i Lyfr cyntaf ef, De Fide ad Pet.
calendar
month
month
month
month
month
month
month
month
month
month
month
month
calendar
table
front matter
section
Y Dyddiau Gwyl gorchymmynedic trwy'r flwyddyn, yn ol Declara∣tiwn P. Urban VIII. 1642.
Dyddiau gwyl eraill a arferir eu cadw yn vchel gan bob Christianogion duwiol er nad-ydyw'r Eglwys lan yn eu gorchymmyn hwynt.
Y Dyddiau gwyl Symmudol.
Y Dyddiau Ympryd.
Y Catgoriau.
Yr Advent.
Pa amser y mae'n rhydd priodi'.
section
Yr Athrawiaeth Gristianogol. Gweddi ein Harglwydd a elwir. Y Pater noster.
Yr vn weddi yn iaith yr Eglwys: sef yr iaith sy gyffredin ymmysc yr holl ffyd∣dloniaid tros wyneb y Ddaear.
Cyfarchiad yr Angel a elwir Yr Ave Maria.
Yr vn weddi yn iaith yr Eglwys.
Pyngciau'r ffydd a elwir Credo'r Apostolion.
Yr vn yn iaith yr Eglwys.
Y Deg Gorchymmynion.
Y Saith Sacramentau.
Y Tair rhinwedd Theologawl.
Y Pedair rhinwedd Cardinawl.
Deuddeg Ffrwyth yr Yspryd Glan.
Dau Orchymmyn Cariad perffaith.
Gorchymynion yr Eglwys, yw
Saith Rhodd yr Yspryd Glan.
Saith Weithradoedd corphorol y Drugaredd.
Yr wyth Dedwyddwch.
Am Bechod.
Y saith Prif-bechod a elwir yn gyffredin y Pechodau Marwol,
Y Rhinweddau gwrthwyneb.
Y chwech Pechod sy'n erbyn yr Yspryd Glan.
Pethau anguenrheidiol i'r Pechadur edifeiriol.
Y Pedwar Pechod sy'n gweiddi hyd y Nef am ddial.
Naw modd o fod yn euog o bechod vn arall
Y tair Gwithredeedd da goruchaf.
Y tri Cynghorion Evangelawl.
Y Pedwar peth diweddaf.
Cyngor wrth godi y boreu.
Gweddiau i'w dywedyd pan ddihunod yn o'i gwsg.
Wrth godi.
Wedi i ti fynd allan o'r gwely.
Wrth wisgo amdanat.
Wedi gwiseo amdanat.
Wrth olchi dy lygaid.
Wrth olchi dy ddwylo.
Wrth olchi'r geneu.
Y Bendith.
Gweddiau beunyddol. Y Boreuau.
Y Gyffes Gyffredin.
Gweddiwn.
Gweddiwn.
Y Bendith.
Gweddi y boreu.
Ymannerch tra-ddefosionawl i'w dywedyd y boreu.
Un arall.
Gweddi i barhau mewn daioni.
Gweddi at dy Angel Ceidwad.
Y Bendith.
Y boreuau; canol dydd, ac ar y cyde∣chwydd pan ganir Cloch Cyfarchiad Mair dywedwch fel hyn.
Gweddiwn.
Wrth fynd allan o'r ty.
section
Wrth fyned i mewn i'r Eglwys.
Wrth gymmeryd dwfr bendiged.
section
Bendith o flaen bwyd.
Gras ar ol bwyd.
Gweddiau i'w dywedyd y Nos cyn mynd i gysgu.
Act o Contritiwn neu o Gystudd calon.
Gweddi at yr Angel Ceidwad.
Pan elo dyn i'w weluy dywededed.
Gweddi wrth ymroi i gysgu
Gweddiwn.
Y Bendith.
Rhybydd pan nas galli gysgu.
Neu ddywed.
Traethawd byrr at wedd Dia∣log rhwng Athro a discybl am Sacrament Penyd.
Directiwn a Modd i'r sawl s'yn euogo bechodau marwol a gorthrwm i holi eu Cyd∣wydod a gwneuthur Cyffes dda. Auct. P. C. B. S. I.
Rhybyddion o flaen Cyffes.
Rhybyddion wrth gyffesu.
Taflan o bechodau marwol a gorthrwm.
Yn erbyn y Gorchymmyn cyntaf.
Yn erbyn yr ail Orchymyn.
Yn erbyn y trydydd Gorchymyn.
Yr erbyn y pedwerydd Gorchymyn.
Yn erbyn y pummed Gorchymyn.
Yn erbyn y chweched a'r naw∣fed Gorchymyn.
subsection
Taflan o'r Graddau Carennydd a Chy∣fathrach sy'n chwanegu pob pechod cnawdol yn ol fal y bo'r gradd yn nes yn rhwystro priodi: ac yn diddym∣mu, sef yn dimhau yn hollawl y briodas a ammodwyd sef a wnaed∣oddieithr cael Dispensatiwn gan y Prelad Eglwysig cyfreithlon.
Yn erbyn y seithfed a'r degfed Gorchymyn.
erbyn yr wythfed Gorchymmyn.
Am Faint a Gorthrymder an∣feidrol Pechod Marwol, yn enwedic Sectariaeth.
Directiwn i'rhai cyfion yn ymwr∣thod a phechod marwol ac yn ceisio byw yn ddefotionol, i wneu∣thur Cyffes Particwlar, arfere∣dig iw gwneuthur bob wythnos, bob pythefnos, neu bob deg neu bum niwrnod.
Rhybyddion o flaen Cyffes.
Rhybyddion wrth gyffesu.
Ar ol Cyffes.
Fform nau Ddull o Gy∣ffes i ddangos i'r rhai sy'n byw yn lanaidd, ac yn cyffessu yn fy∣nych y modd y dylent wneuthur eu Cyffes.
Taflan o'r Pecodau digwyddawl i'r rhai Cyfion.
VVEdi holi dy Gydwybod wrth vn o'r ddwy Daflan uchod (yn ol fel y byddi yn clywed dyhun yn euog) a dosparthu'r pynciau ynot dyhun iw dywedyd i'r Tad Ysprydol yn drefnus, cyn cyffessu, dywed yn dde∣fotionol y Gweddiau ymma yn canlyn.
Gweddi rhag-ddarpar o flaen Cyffes Sacrafennol.
Gweddi arall o flaen Cyffes Sacrafennol.
Gweddi ar ol Cyffes.
Cynghorion am recefio Sacrafen fendigedig yr Allor yn deilwng.
Gwedd y corph wrth reçefio'r Sacrafen fendigedig.
section
Gweddi o flaen recefio'r Sacrafen fendigedig.
Gweddi Sanct Thomas o Aquin.
Ar ol recefio'r Sacrafen fendigedig.
Gweddi S. Thomas o Aquin.
Gweddi Sanct Bonafentwr.
Rhybudd am yr Offeren sanctaidd.
Gweddiau o flaen yr Offeren.
section
subsection
prayer
Ond (os par hynny fwy defotiwn i ti) yn amser y Psalm a'r attebion hyn, di elli ddywedyd wrthot dyhun y Weddi hon yn canlyn.
II.
prayer
Ar amser y Colectau, sef y Gweddiau.
Ar yr Epistol.
Ar ol yr Epistol.
Ar y Gradwal.
subsection
III.
Ar yr Evangel.
Y Credo. Yr hwn a wnaed yn Goncil cyntaf Nicea.
IV.
Ar yr Offrymmiad.
prayer
V.
prayer
Y Preffas.
VI.
Ar y Canon.
VII.
Ar Elevatiwn yr Hostien.
Ar Elevatiwm y Caregl.
Gweddi tros y Meirw ffyddlon.
Pan ddywedo'r Offeiriad.
VIII.
Pan ddywedo'r Off. Per omniae sæcwla sæcwlorwm.
IX.
prayer
Cymmun ysprydol.
X.
Ar y Gvveddiau divveddaf.
Ar y Bendith.
Dechreuad Evangel Sanct Ioan.
Rhybydd.
Cynghorion i'r Cleifion.
Yna gvvna y Protestatiwn hwn.
Gweddiau tros y Cleifion.
Litaniau tros y Cleifion.
Wedi hyn pan fo'r enaid yn ing a gloes angeu, neu yn barod i ymado a'r corph dyweded rhyw vn o'r Ffyddloniaid y Gweddi∣au hyn yn canlyn.
Y Weddi.
Wedi i'r enaid ymadael a'r corph dyweder y Responsori hwn.
Gwddiwn.
Gweddiau tros y Ffyddlo∣niaid wedi Meirw.
Tros fab wedi marw.
Tros ferch wedi marw.
Tros dad a man, neu vn o'r ddau.
Tros ein Brodyr a'n Ceraint a'n Beneffactoriaid.
Tros eneidiau y Ffyddloniaid yn gyffre∣din, ac ar Ddy'gwyl y Meirw.
Y Miserere.
Litaniau y Sainct.
Y Psalm 69.
dialogue
Gweddiwn.
Amryw Weddiau am gyfrwng ein Harglwyddes fendige∣dig Mair forwyn Mam Dduw.
O ddechreu Advent hyd ddy' gwyl Fair y Canhwyllau y dywedir hon ymma.
Ond ar ol y Gosper Noswyl Natalic hyd ar ol y Complin ddy' gwyl Fair y Canhwyllau y dywedir
Ar ol gwyl Fair y Canhwyllau hyd dd'joy Cably
O Noswyl ddy' Pasch hyd Noswyl y Drindod.
O Noswyl y Drindod hyd yr Ad∣vent y dywedir Y Salfe Regina, sef.
prayer
Litaniau Ein Harglwyddes fendigedic MAIR.
a arferir eu dywedyd yn LORETTO.
Gweddi a'r hon y dewisir Mair forwyn fendigedig yn Patrones.
Modd hawdd i gael marwo∣laeth ddedwydd trwy gyfrwng a help y Forwyn-Fam Mair fendigedic, wrth fel y dysgwyd gan S. Thomas Archescop Cantwari a Merthyr.
Hymnau i'w dywedyd bob dyddgwyl Fair fend. ac ar y dyddiau Satwrn, a gellir eu dywedyd beunydd os bydd defotiwn i hynny.
Ar amser y Pylgain.
Ar amser y Lawdau.
Ar amser Gosper.
Y Colectau neu'r Gweddiau a ddywedir yn Gwasanaeth yr Offeren sanctaidd, ar y Suliau ac ar y Gwyliau Symmudol trwy'r flwyddyn.
Ar y Sul cyntaf o Advent.
Ar yr ail Sul o Advent.
Ar y trydydd Sul o Advent.
Ar y pedwerydd Sul o Advent.
Ar y Sul yn Octav Dy' Natacic.
Ar y Sul yn Octav Dy'gwyl Ystwyll.
Ar yr ail Sul arol yr Ystwyll.
Ar y 3 Sul arol yr Ystwyll.
Ar y 4 Sul arol yr Ystwyll.
Ar y 5 Sul ar ol yr Ystwyll.
Ar y 6 Sul arol yr Ystwyll.
Ar ddy' Sul Septwagesima.
Ar ddy' Sul Scxagesima.
Ar ddy'Sul Qwinqwagesima.
Ar ddy' Mercher y Lludw.
Ar y Sul cyntaf o'r Garawys.
Ar yr 2 Sul o'r Garawys.
Ar y 3 Sul o'r Garawys.
Ar y 4 Sul o'r Garawys.
Ar ddy' Sul y Ddioddefaint.
Ar ddy' Sul y Blodau.
Ar y tridiau o flaen y Pasch.
Ar ddy' Sul y Pasch.
Ar ddy' Llun y Pasch.
Ar ddy' Mawrth y Pasch.
Ar ddy' Pasch bychan.
Ar yr 2 Sul arol y Pasch.
Ar y 3 Sul arol y Pasch.
Ar y 4 Sul arol y Pasch.
Ar y 5 Sul arol y Pasch.
Ar ddy'Joy Dychafael.
Ar y Sul yn Octav y Dyrchafael.
Ar ddy' Sulgwyn neu'r Pentacosten.
Ar ddy' Llnn Sulgwyn.
Ar ddy' Mawrth Sulgwyn.
Ar Ddydd Sul y Drindod.
Ar yr vn dydd y gwneir coffa am y Sul cyntaf arol y Sulgwyn a'r Weddi ymma yn canlyn.
Ar Ddy'gwyl Corpws Christi.
Ar y Sul yn Octav Corpws Chisti.
Ar y 3 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 4 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 5 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 6 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 7 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 8 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 9 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 10 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 11 Sul arol y Sulgwyn.
Ay 12 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 13 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 14 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 15 Sul arol y Sulgwyn.
Ar yr 16 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 17 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 18 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 19 Sul arol y Sulgwyn.
Ar yr 20 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 21 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 22 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 23 Sul arol y Sulgwyn.
Ar y 24 Sul arol y Sulgwyn.
Y Colectau nen'r Gweddiau a ddywedir yn-Gwasanaeth yr Offeren sanctaidd ar Ddy∣ddiau Gwyl gorchymmyn∣nedic y Sainct trwy'r flwy∣ddyn megis hefyd,
Ar Ddydd'gwyl S. Andreas Apostol. Tachwedd 29.
Ar Ddy'gwyl S. Ffrancis Xaveriws Rhagfyr 3.
Ar Ddy'gwyl Conceptiwn neu Ymddwyn Mair fendigedic. Rhag. 8.
Ar Ddy'gwyl S. Thomas Ap. Rhag. 21.
Ar Ddy' Natalic Iesu Christ. Rhag. 25.
Ar Ddy'gwyl S. Stephan y Merthyr Cyntaf. Rhag. 26.
Ar Ddy'gwyl S. Ioan Ap. & Evang. Rhag. 27.
Ar Ddy'gwyl y Gwirioniaid sanctaidd. Rhag. 28.
Ar Ddy'gwyl S. Thomas o Cantwari Archescop a Merthyr. Rhag. 29.
Ar Ddy'gwyl S. Silvester Pap & Conf. Rhag. 31.
Ar Ddy' Calan, Circwmcitiwn neu En∣waediad ein Hargl. Iesu Christ. Ian. 1.
Ar Ddy'gwyl Ystwyll. Ian. 6.
Ar Ddy'gwyl Troad S. Pawl Apost. Ian. 25.
Ar Ddy'gwyl Puredigaeth Mair fen∣digedic, sef Gwyl Fair y Canhwy∣llau. Chwefror 2.
Ar Ddy'gwyl S. Matthias Apostol. Chwefr. 24.
Ar Ddy'gwyl S. David Escop Conf. Mawrth 1.
Ar Ddy'gwyl S. Joseph Con. Maw. 19.
Ar Ddy'gwl S. Bened Abad. Maw. 21.
Ar Ddy'gwyl Annwntiatiwn sef Cyfar∣chiad Mair forwyn fendigedic. Mawrth 25.
Ar Ddy'gwyl S. Marc Evang. Ebrill 25
Ar Ddy'gwyl S. Philip & S. Iacob Apost. Mai 1.
Ar Ddy'gwyl Inventiwn sef Caffael y Groes sanctaidd. Mai 3.
Ar Ddy'gwyl S. Barnab Apost. Mi∣hefin 11.
Ar Ddy'gwyl Decolatiwn S. Gwenfre∣wi Wyryf a Merthyr. Mih. 22.
Ar Ddy'gwyl S. Joan Fedyddiwr. Mih. 24.
Ar Ddy'gwyl yr Apostolion S. Petr & S. Pawl. Mihefin 29.
Ar Ddy'gwyl Visitatiwn sef Gofwy Mair fendigedic. Gorphenhaf. 2.
Ar Ddy'gwyl S. Mair Magdalen. Gorph. 22.
Ar Ddy'gwyl S. Jacob Ap. Gorph. 25.
Ar Ddy'gwyl S. Ann Mam Mair for∣wyn fendigedic. Gorph. 26.
Ar Ddy'gwyl S. Ignatius Con. Gor. 31.
Ar Ddy'gwyl S. Dominic Con. Awst. 4.
Ar Ddy'gwyl S. Maria ad Nives. Awst. 5.
Ar Ddy'gwyl Transffiguratiwn neu Ymrithiad yr Iesu. Awst. 6.
Ar Ddy'gwyl S. Lawrens Ferthyr. Awst. 10.
Ar Ddy'gwyl S. Clara Wyryf. Awst. 12.
Ar Ddy'gwyl Asswmptiwn Mair for∣wyn fendigedic. Awst. 15.
Ar Ddy'gwyl S. Bartholomew Apost. Awst. 24.
Ar Ddy'gwyl Genedigaeth Mair for∣wyn fendigedic. Medi 8.
Ar Ddy'gwyl Dyrchafiad y Grog san∣ctaidd. Med. 14.
Ar Ddy'gwyl S. Matthew Ap. Med. 21.
Ar Ddy'gwyl S. Michael Archangel. Med. 29.
Ar Ddy'gwyl S. Thomas o Henffordd Escop & Conf. Hydref 2.
Ar Ddy'gwyl S. Ffrançis o Assisiwm. Hyd. 4.
Ar Ddy'gwyl S. Teresia Wyryf. Hyd. 15.
Ar Ddy'gwyl S. Wrswla a'i chyfeilless∣au Gwyryfon a Merthyri. Hyd. 21.
Ar Ddy'gwyl S. Simon & S. Judas Apost. Hyd. 28.
Ar Ddyddgwyl yr Holl Sainct. Tacbwedd 1.
Ar Ddy'gwyl y Meirw ffyddlon. Tach. 2.
Ar Ddy'gwyl S. Gwenfrewi Wyryf a Merthyr. Tach. 3.
Ar Ddy'gwyl Presennatiwn Mair for∣wyn fendigedic. Tach. 21.
Ar Ddyddiau Gwyl y Sainct yn gyff∣redinol.
Gweddi arall am gyfrwng y cyfryw Sanct.
Ar Ddy'gwyl Merthyr yn vnie.
Gweddi arall am gyfrwng y cyfryw Sanct.
Ar Ddy'gwyl amryw Merthyri ac E∣scopion.
Ar Ddy'gwyl amryw Merthyri yn vnic.
Gweddi ar all am gyfrwng y cyfryw Sainct.
Ar Ddy'gwyl Escop Confessor.
Gweddi arall am gyfrwng y cyfryw Sanct.
Ar Ddy'gwyl Conffessor na bo yn Escop.
Gweddi arall am gyfrwng y cyfryw Sanct.
Ar Ddy'gwyl Abad & Conffessor.
Ar Ddy'gwyl Gwyryf a Merthyr.
Gweddi arall am gyfrwng y cyfryw Sanctes.
Ar Ddy'gwyl amryw Gweryfon a Merthyri.
Ar Ddy'gwyl Gwyryf na bo yn Ferthyr.
Ar Ddy'gwyl Merch y fo Merthyr yn vnic.
Ar Ddy'gwyl amryw Merched Mer∣thyri yn vnic.
Ar Ddy'gwyl Merch na bod na Mor∣wyn na Merthyr.
Gweddi i'w dywedyd beunydd er mwyn cael cyfrwng y bendigedig Sainct S. Ignatiws o Loyla & S. Franç is Xaveriws.
Ymannerch tra ddevotionol iw dywedyd beunydd at yr Angel Ceidwad.
Y Lles a'r daioni a ellir ei gael wrth fyfyrio ar Ddioddefaint Christ ein Iachawdwr.
EXERCIS i'w arfer wrth fyfyrio ar Ddioddefaint ein Iachawdwr Iesu Christ.
Y Myfyrdod cyntaf.
Y ail Myfyrdod.
Y trydedd Myfyrdod.
Y pedwerydd Myfyrdod.
Y pummed Myfyrdod.
Y chweched Myfyrdod.
Y seithfed Myfyrdod.
Yr wythed Myfyrdod.
Y nawfed Myfyrdod.
Y degfed Myfyrdod.
Yr vnfedarddeg Myfyrdod.
Y deuddegfed Myfyrdod.
Y trydydd ar ddec Myfyrdod.
Y pedwerydd ar ddeg Myfyrdod.
Y pymthegfed Myfyrdod.
Y Weddi.
section
Yr Evangel Sanctaidd yn ol S. Matthew.
Yr Evangel sanctaidd yn ol S. Marc.
Yr Evangel sanctaidd yn ol S. Luc.
Dioddefaint Ein Hargl∣wydd Iesu Christ.
Dioddefaint Ein Hargl. Iesu Christ yn ol S. Matthew.
Dioddefaint Ein Harglwydd Jesu Christ yn ol S. Marc.
Dioddefaint Ein Harglwydd Jesu Christ yn ol S. Luc.
Dioddefaint Ein Harglwydd Jesu Christ yn ol S. Ioan.
Testament neu Lythyr-Cym∣myn yr Enaid i'w wneuthur beunydd gan bob Christion devo∣tionol.
Cynnhwysiad y Llyfr.
errata
ERRATA.
Y Colect sydd i'w ddywedyd ar Ddy∣gwyl S. Luc Evangelwr a ollyng wyd allan yn y lle priodol, sef 18. fis Hydref.
Taflan o ymbell eiriau a arferwyd ymma, y rhai nid ydynt nemmor sathredic yn rhyw fannau o Gymru, gyda'i hystyr mewn geiriau mwy cyffredin.
Y Cymro Mwynlan.