For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prichard, Rhys, 1579-1644.
Title: [Y drydded rhan o waith. The third part of the works.]
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2012 November (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: [Y drydded rhan o waith. The third part of the works.]
Prichard, Rhys, 1579-1644.

[London?: s.n., 1672?]
Subject terms:
Poetry, Welsh -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B04830.0001.001

Contents
At Plwyfogion Llanddyfri, Llan-fair ar Brin a Llanedi yn Shir Gaer-fyrddyn.
Llythyr at y Cymru a ddarllenant y llyfyr hwn.
section
Genedigaeth, bywyd a marwolaeth Christ Jesu ein Jachawdwr.
Cyngor i wr ieuangc.
Myfyrdod Foreuol.
Diolch am amddiffyniad ac esmwythder.
Mor enbydus yw cyscu mewn Esmwythder y maes o ffafar Duw.
Rhybydd i ddyn wrth ddillattu y corpio, I weddio am ddillad ac arfau i'r enaid
GWEDDI.
Cyngor i ddilyn cyn Myned at ein gorchwylion.
Cyngor ynghylch bwytta ac yfed.
Cynhyrfiad i ddiolchgarwch am ymborth.
GWEDDI.
Grâs cyn bwyd.
ARALL
ARALL.
Gras yn ol bwyd.
ARALL.
ARALL.
Psalm. 23.
Cyngor i gymmodi a Duw, Cyn myned i gyscu.
Gweddi mewn Cyfyngder rhag Gorthrwmder.
ARALL.
Diolch am ymwared o ddwylo Gelynion.
Arall byrrach.
Cyngor i'r clâf.
Gweddi 'r clâf.
Rhybydd i'r clâf i alw am wenidog i gynghori ef, ac i weddio drosto.
Cyngor ir clâf i ddanfon am Bessugwr.
Gweddi 'r claf cyn cymmeryd pessugwriaeth.
Rhybydd ir claf i ochelyd ceisio cym∣morth Swynwyr a dewiniaid.
Gweddi fyrrach i'r claf i harferu yn ei glefyd.
cyffroi'r claf i fôd ddioddefgar.
Ymddiddanion cynfforddys rhwn y clâf 'Duwiol a'i enaid yn er∣byn ofn Angeu.
Ymddiddan arall rhwng y a'i enaid am ofni marwo
rr yn erbyn ofn Angeu: Ar daioni fod oddiwrth dduwiol farwolaeth.
Iawr glôd ddydd marwolaeth y cyfiawn.
Gweddi yn cyfar pethau rheita i ceis arnynt mewn
Diddanwch rh yn erbyn
m faddeuant dau.
Gweddiau byrron i'r clâf iw har∣feru fel y bô achos.