For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Church of England.
Title: Articulau neu byngciau. A gyttunwyd arnynt gan archescobion ac escabion y ddwy dalaith, a'r holl Eglwyswyr, yn y gymansa a gynnhaliwyd yn Llundam ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Articulau neu byngciau. A gyttunwyd arnynt gan archescobion ac escabion y ddwy dalaith, a'r holl Eglwyswyr, yn y gymansa a gynnhaliwyd yn Llundam ...
Church of England.

[London?: s.n., 1665?]
Subject terms:
Church of England -- Customs and practices -- Early works to 1800.
Wales -- Church history -- 17th century.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B02175.0001.001

Contents
license
approbation
imprimatur
ARTICULAU NEU BYNGCIAU.
1. Am ffydd yn y Drindod Sanctaidd.
2. Am y Gair, neu Fab Duw, yr hwn a wnaethpwyd yn wir ddyn.
3. Am ddiscyniad Christ i Uffern.
4. Am Adgyfodiad Christ.
5. Am yr Yspryd glan.
6. Bod yr Scrythur lan yn ddigonol i Jechydwriaeth.
7. Am yr hen Destament.
8. Am y tair Credo.
9. Am bechod cynhwynol, neu be∣chod cynenid.
10. Am Rydd Ewyllys.
11. Am gyfiawnhad dyn.
12. Am weithredoedd da.
13. Am weithredoedd o flaen cyfiawnhad.
14. Am weithredoedd gyd ag a orchym∣mymnwyd.
15. Am Ghrist yn unig yn ddibechod.
16. Am bechod gwedi Bedydd.
17. Am Ragluniaeth ac Etholedigaeth.
18. Am gaffael Jechydwriaeth dragywyddol yn unig trwy enw Christ.
19. Am yr Eglwys.
20. Am awdurdodd yr Eglwys.
21. Am awdurdod Gymmanfau, neu Gyn∣ghorau cyffredinol.
22. Am y Purdan.
23. Am finistrio, neu weini yn y Gynnulleidfa.
24. Am lefaru yn y gynnulleidfa, yn y cyfryw dafod∣iaith ac y bo'r bobl yn ei ddeall.
25. Am y Sacramentau.
26. Nad yw an-nheilyngdod y Gweinidogion yn rhwy∣stro gweithrediad y Sacramentau.
27. Am Fedydd.
28. Am Swpper yr Arglwydd.
29. Nad yw'r Annuwiol yn bwyta Corph Christ wrth arfer Swpper yr Arglwydd.
30. Am y Ddau ryw.
31. Am un aberth Christ a gyflawnwyd ar y groes.
32. Am Briodas Offeiriaid.
33. Am Ddynion a fo wedi eu hescommuno, pa wedd a d'leid eu gochel.
34. Am Draddodiadau'r Eglwys.
35. Am Homiliau.
36. Am Gyssegriad Escobion a Gweini∣dogion.
37. Am Lywodraethwyr bydol.
38. Am olud Christianogion, nad yw gyffredin.
39. Am Lw Christion.
Y Sicerhad, neu y Ratification.
Y TABUL neu y dangoseg.