For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Price, John, Sir, 1502?-1573.
Title: Yny lhyvyr hwnn y traethir. Gwyðor kymraeg. Kalandyr. Ygredo, ney bynkeu yr ffyð gatholig. Y pader, ney weði yr aglwyð. Y deng air deðyf. Saith kinweð yr egglwys. Y kampey arber[--]wy ar Gwyðieu gochbladwy ae keingeu.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Yny lhyvyr hwnn y traethir. Gwyðor kymraeg. Kalandyr. Ygredo, ney bynkeu yr ffyð gatholig. Y pader, ney weði yr aglwyð. Y deng air deðyf. Saith kinweð yr egglwys. Y kampey arber[--]wy ar Gwyðieu gochbladwy ae keingeu.
Price, John, Sir, 1502?-1573.

[S.l.: E. Whitchurch], M.D.XLVI. [1546].
Subject terms:
Catechisms -- Welsh -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B00578.0001.001

Contents
title page
calendar
Ianuarius. Mis Ionawr. y sy o.xxxi. o ðyðieu.
Februarius. Mis chwefrawr.
Marcius. Mis mawrth.
Aprilis: Mis Ebrilh.o.xxx.
Maius: Mis Mai. xxxi.
Iunius. Mis mehenin. xxx.
Iulius. Mis Gorffenna.
Augustus. Mis Awst. xxxi.
September▪ Mis medi. xxx.
October. Mis hydref.
Nouember. Mis tachwed.xxx.
December. Mis rhagvyr.xxx.
Almanak dros ugainc mlyneð.
Whedi y aðnabod y Pasg dragwyðol.
explication
introduction to numeracy
¶Kymro yn danvon Annerch at y darlheawdyr.
¶Rheol y aðnabod y Gwyðor issod.
¶Y gwyðor.
¶Rheol.
¶Rheol aralh.
section
¶Credo, ney bynkey yr ffyð gatholic.
¶Pater noster, ney weði yr arglwyð.
¶Aue Maria.
¶Krist y ðywad val hyn.
¶Y deng air deðyf, ney yr dec gor∣chymmyn Duw.
¶Krist a roes yn ni ðeu orchymmyn er kyf∣lawny yr holh degair uchod.
¶Keingyeu syberwyt. xvi.
Keingieu kenvigen.
Keingyeu digasseð.
Keingieu lhesgeð. ix.
¶Keingyeu Aghawrdeb neu gebyðiaeth. xv.
Keingyeu glythyneb. xii.
Keingyeu Aniweirdeb. vii.
list of virtues
list of deeds
errata