For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Dod, John, 1549?-1645.
Title: Ymadroddion hen Mr. Dod.:
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Rights/Permissions:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Ymadroddion hen Mr. Dod.:
Dod, John, 1549?-1645.

[London?: s.n., 1693?]
Alternate titles: Selections. Welsh
Subject terms:
Aphorisms and apothegms.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A81597.0001.001

Contents
YMADRODDION HEN Mr. Dod.
Byrr yw oes Dyn.
Myfyrdod ar Fywyd ac Angeu.
Crist yw Pren y Bywyd.
title page
Dattodiad y Questiwn Mawr, Pa fodd i fod yn Gadwdig yn SICCR.
to the reader
Dattodiad y QWESTIWN MAWR, Beth sydd raid i ni ei wneuthur fel y byddom GADWEDIG.
I. Anghenrhaid, Rheswm, a Moddion Sancteiddrwydd.
II. Rhannau ac ymarfer Buchedd Sanctaidd er addysg Person∣awl a Theuluaidd.
Catechism Byrr o waith Mr. RICHARD BAXTER, Wedi ei gasclu allan o'i lyfr ef i Deuluoedd Tlodion.
Cwestiwn I.
Atteb.
Cwestiwn 2.
Atteb.
Cwestiwn 3.
Atteb:
Proffes y Grefydd Gristianogawl wedi ei Hegluro.
Catechism Byrr i'r rhai hynny a Ddys∣casant y Cyntaf.
Cwest. 1.
Atteb.
Cwst. 2.
Atteb.
Cwest. 3.
Atteb.
Cwest. 4.
Atteb.
Cwest. 5.
Atteb.
Cwest. 6.
Atteb.
Cwest. 7.
Atteb.
Cwest. 8.
Atteb.
Cwest. 9.
Atteb.
Cwest. 10.
Atteb.
Gweddi blaen a Byrr iw har∣fer mewn Teuluoedd, foreu a hwyr.
alternative forms
Yn y Borau.
Yn yr Hwyr.
part
Gweddi fyrr i Blant a Gwa∣sanaeth Ddynion.
alternative forms
Hyn i Blant.
Hyn i wasanaeth∣ddynion.