For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Dent, Arthur, d. 1607.
Title: Llwybr hyffordd yn cyfarwyddo i'r nefoedd.: Yn yr hvvn y dichon dyn ystyriol weled ei gyswr presennol, pa un ydyw a'i cadwedig, a'i colledig. / Wedi ei ofod allan ar dull ymddiddannion, yn gyntaf yn Saesonaec, o waith Arthur Dent ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Llwybr hyffordd yn cyfarwyddo i'r nefoedd.: Yn yr hvvn y dichon dyn ystyriol weled ei gyswr presennol, pa un ydyw a'i cadwedig, a'i colledig. / Wedi ei ofod allan ar dull ymddiddannion, yn gyntaf yn Saesonaec, o waith Arthur Dent ...
Dent, Arthur, d. 1607., Lloyd, R.

Printiedig yn Llundain: gan Bennet Griffin yn y Flwyddyn, 1682.
Alternate titles: Plaine man's path-way to heaven. Welsh.
Subject terms:
Salvation
URL: http://name.umdl.umich.edu/A81315.0001.001

Contents
title page
I'r Gwir Barchedig Dàd yn Nuw, IOHN drwy râd Duw Ar∣glwydd Escob Llan Elwy, R. Ll. sy'n damuno pob llwyddiant, a diddanwch Ysprydol ar y ddaiar, a gogoniant trag∣wyddol yn y Nefoedd.
At y darllennudd o Gymro vn∣iaith; Annerch.
Ystyriaeth, a chynnwysiad yr ymddi∣ddanion hyn â ddengys i ni.
Llwybr dyn anghyfarwydd I'r nefoedd.
Boreuol weddi iw harfer mewn teuluoedd neill∣duol.
Prydnawnol weddi iw harfer mewn teuluoedd neillduol.
Gweddi iw harfer yr am∣ser a fynner, gan vn dyn ar∣no ei hun yn neillduol.
Dywygiwr y Preintwasg at y Darllennydd.
Yr vn cyfarwyddyd ir anllythrennog i ddys∣cu darllain Cymraeg, ac a breintwyd yn Hanes y ffydd.
alphabet
introduction to numeracy
Pregeth am Edifeirwch.
Prif-bennau athrawiaeth y llyfr hwn, a'r dalennau lle y ceir hwynt.
Deongliad rhai geiriau yn y llyfr hwn a allant fod yn anhawdd eu deall mewn rhai mannau, yn enwedig yn neheubarth Cymru.