For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Bunyan, John, 1628-1688.
Title: Taith neu siwrnai y pererin,: tan rith neu Gyffelybiaeth Breuddwyd : yn yr hwn y dangofir, I. Y Modd y mae Pechadur yn Chychwyn ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Taith neu siwrnai y pererin,: tan rith neu Gyffelybiaeth Breuddwyd : yn yr hwn y dangofir, I. Y Modd y mae Pechadur yn Chychwyn ...
Bunyan, John, 1628-1688.

Printiedig yn Llundain: gan J. Richardson ..., 1688.
Alternate titles: Pilgrim's progress. Welsh.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A77831.0001.001

Contents
title page
errata
Lythr at y Cymru.
publisher's advertisement
Fel na byddei ddalennau gwynion, yn y Llyfr y mae Rheolau duwiol, i Gristion iw harfer, wedi ei gosod yma.
Taith y Pererin Dan Rith Breuddwyd.
Gweddi wedi ei chasclu o'r Psalmau;
1. Ymbaratoad i weddi.
2. Cyffes edifeiriol am bechod.
3. Gweddi am faddeuant pechodau.
4. Ffydd am gael heddwch Duw.
5. Ffydd yn ymegnio i orchfygu anobaith.
6. Gweddi am adenedigaeth ac am yr yspryd glân.
7. Gweddi am allu o honom vfyddhau i Dduw yn ein buchedd.
8. Gweddi am fywyd tragwyddol.
9. Diwedd a Diolch i Dduw.