For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Bayly, Lewis, d. 1631.
Title: Yr ymarfer o dduvvioldeb: yn cyfarvvyddo dŷn i rodio fal y rhyngo ef Fodd Duw. Yr hwn lyfe â osodwyd allan yn saeson-sec o wraith y gwir barchedig dâd Lewis Escomb Bangor, ac a gyfieithwyd yn gamber-aec o waith Row. Vaughan o gaergai o sîr feirion wr bonheddig.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Yr ymarfer o dduvvioldeb: yn cyfarvvyddo dŷn i rodio fal y rhyngo ef Fodd Duw. Yr hwn lyfe â osodwyd allan yn saeson-sec o wraith y gwir barchedig dâd Lewis Escomb Bangor, ac a gyfieithwyd yn gamber-aec o waith Row. Vaughan o gaergai o sîr feirion wr bonheddig.
Bayly, Lewis, d. 1631.

Printiedig yn Llundain: gan Tho. Dawks, 1675.
Alternate titles: practice of pietie. Welsh
Subject terms:
Piety
Christian life -- Anglican authors
Puritans
URL: http://name.umdl.umich.edu/A76257.0001.001

Contents
title page
AT YR VCHEL ALLV∣OCAF Dywysog, CHARLES, Tywysog Cymbru.
AD CAROLVM PRINCIPEM.
dedication
Y cyfieithydd, ar henw y llyfr.
Mawl ir cyfieithydd o waith GRY. PHILIP.
At y darlleydd.
CAROL TRIBAN o destyn Duwiol.
poem
Mawl ir Cyfieithydd o waith HUGH LLOYD Cynfel.
Interpretis de seipso Epigramma.
Chronogramma.
Englynion i wythnos y Dioddefaint.
Y PRIF BETHAU CYNNVVYSEDIG YN Y LLYFR HVVN.
YR YMARFER O DDUWIOLDEB: Yn cyfarwyddo dŷn i ryngu bôdd Duw.
AGWEDDIAD EGLUR O sylwedd a phriodoliaethau Duw, allan o'r scrythur lân, cyn belled ac y mae yn addas i bob Christion ei wybod: ac yn angenrhaid ei gredu i'r nêb a fynno fôd yn gadwedig.
1. Wrth eu henwau mal hyn.
2. Wrth eu trefn mal hyn.
3. Y gweithrediadau drwy'r rhai y gwahanredir y tri Pherson.
Hyd yn hyn y dangoswyd yr amryw ddull ar hanfod yn sylwedd y Duwdod, bellach am ei briodolia∣ethau.
Hyd yn hyn, am yr enwau sy'n arwyddocau hanfod Duw.
Bellach y canlyn yr enwau, a arwyddocânt sylweddol weithredoedd Duw, y rhai ydynt y pump hyn yn enwedig.
Hyd yma am y Priodoliaeth au enwol.
Y Rheini ydynt bump. 1. Bywyd. 2. Deall. 3. Ewyllys. 4. Gallu. 5. Maw∣rhydi.
Am yr holl briodoliaethau hyn, rhaid i ni ddal y rheol∣au cyffredin yma.
Myfyrdod am drueni dyn heb ei gymmodi a Duw yn Ghrist.
1. Myfrdod am drueni mebyd.
2. Myfyrdod am drueni ieuengtyd.
3. Myfyrdod am drueni oedran gŵr.
4. Myfyrdod am drueni henaint.
5. Myfyrdodau am drueni yr enaid yn y bywyd hwn.
Myfyrdod am drueni y corph a'r enaid wrth farw.
Myfyrdod am drueni dyn yn ol marwolaeth, yr hyn yw cyflawnder melldigedigwrydd.
Myfyrdod am gyflwr Cristion gwedi ei gymmodi a Duw yn Ghrist.
Ystryriaeth am wynfydedig gyflwr y dyn adgenedledig yn ei farwlaeth.
Myfyrdod am gyflwr bendigedig y dynadgenedledig yn ol ei farwolaeth.
Myfyrdod am gyflwr bendigedig ŷ Dŷn Adgene∣dledig, yn y nef, gwedi ei derbynnio ef ei fann o ollyngdod, ger bron brawdle Crist, a'r Ddydd y Farn ddiwaethaf.
Y Lle.
2. Y Golygyn.
3, Y Rhagorfreintiau sydd i'r etholedigion yn y nefoedd.
4. Ffrwythau digwyddedig oddiwrth y rhagor∣freintiau hynny.
Myfyrdod yn hyfforddi Cristion i gymhwyso atto ei hun yn ddioed y rhagddywededig wybodaeth am Dduw, ac am dano ei hun.
Myfyrdod am y rhwystrau, sy'n attal pechadur oddiwrth ymarfer Duwioldeb.
Yr ail peth sydd yn rhwystro Duwioldeb.
Y trydydd peth sydd yn rhwystro Duwioldeb.
Y Pedwerydd peth sy'n rhwystro Duwioldeb.
Y pumed peth sy 'n rhwystro duwioldeb.
Y chweched peth sy 'n rhwystro duwioldeb.
Y seithfed peth sydd yn rhwystro duwioldeb.
Y clò cyngan.
Y modd y mae i ŵr neillduol ddechrau y borau mewn Duwioldeb.
Neilltuol ymddiddaniad byrr pan ddeffrô dŷn gyntaf y borau.
Myfyrdod Boreuol.
Addysc ferr o'r modd y mae darllain yr scry∣thyrau sanctaidd vnwaith bob blwyddyn tro∣stynt, yn hawdd, yn fuddiol, ac yn barchedig.
Gweddi y borau.
Myfyrdod i'n hannog i weddio y borau.
Gweddiforeuol arall sy ferrach.
Ychwaneg o fyfyrdodau i'n hannog ni i weddio y borau.
Boreuol weddi ferr.
Myfyrdodau yn arwain Cristion, fel y gallo ef rodio yr holl ddiwrnod gyd a Duw mal Enoch.
Yn gyntaf, am dy feddyliau.
Yn ail, am dy eiriau.
Yn drydydd am dy weithredoedd.
Prydnawnol fyfyrdod.
Prydnawnol weddi.
Prydnawnol weddi arall sydd ferrach.
Pethau i fyfyrio arnynt pan fyddych yn diosc oddi am danat.
Myfyrdodau am dduwioldeb teuluaidd.
Boreuol weddi tros y teulu.
Yr ymarfer o dduwildeb ar brydiau, a threfn yr ymborth.
Myfyrdod o flaen ciniaw neu Swpper.
Grâs cyn bwyd.
Neu fal hyn.
Grâs arall cyn bwyd.
Neu fel hyn.
Neu mal hyn.
Arferiad Duwiolder yn yr Hwyr.
Rheolau iw cadw wrth ganu Psalmau.
Prydnawnol weddi tros y Teulu.
Myfyrdod am yr union fodd o Arfer Duwiol∣deb, ar y dydd Sabbath.
Dêg o resymmau yn dangos fod gorchymmyn y Sabbath yn foesol.
Yr union fodd o gadw yn sanctaidd ddydd yr Arglwydd.
Boreuol weddi ar y dydd Sabboth.
Pethau i'w myfyrio wrth fyned i'r Eglwys.
Yr ail math ar ddyledion iw cyflawni ym mhlith y gynnulleidfa Sanctaidd.
Yr awrhon am y trydydd mâth ar ddyledion yn ôl dyfod o'r gynulleidfa sanctaidd.
Prydnawnol weddi neilltuol ar ddydd yr Arglwydd.
Yma y canlyn yr ymarfer anghyffredin ac anaml o Dduwioldeb, trwy 'r hyn y gogoneddir Duw yn ein bywyd.
1. Am ympryd neilltuol.
1. Am yr Awdur.
2. Am yr amser.
3. Am y modd i arfer ympryd neillduol.
2. Am yr ympryd cyhoeddus.
Am ymarfer o Dduwioldeb wrth Sanctaidd wledda.
Myfyrdodau yn dangos yr vnion fodd o ymar∣fer Duwioldeb wrth dderbyn Cymmun yr Arglwydd.
1. Am Baratôad.
1. Am deilyngdod y Sacrament.
1. Am Awdur y Sacrament.
2. Am y rhannau o'r Sacrament.
3. Am y Diben neu 'r defnydd er mwyn yr hyn y trefnwyd y Sacrament hon.
2. Y modd i ystyried dy anheilyngdod dy hunan.
3. Am y moddion trwy ba rai y gelli di ddyfod yn Dderbynniwr teilwng.
1. Am wybodaeth iachus yr hyn a ddylai fod mewn Cymunwr teilwng.
2. Y dyled sydd raid i ni ei gyflawni tu ag at ein cymydog ydyw cariad perffaith.
2. Am yr ail fâth ar ddyledion y rhai sydd raid i Gymmunwr teilwng eu cyflawni wrth dderbyn Swp∣per yr Arglwydd, sef Myfyrdodau.
Neillduol draethawd ddiddanaidd i'w hadrodd yn ol cyssegriad a chyn derbyn y Sacrament.
3. Am y dyld cyflawni yn ol derbyn y Cyr hyn a elwir, gweithrediad .
Gweddi i'w dywedyd yn ôl derbyn y Cym∣mun sanctaidd.
2. Am y dyledion rheidiol iw gwneuthur yn ôl y Cym∣mun yn gysylltedig ar gynulleidfa.
Yma y canlyn yr arfer o dduwioldeb i ogoneddu Duw yn amser clefyd, y pryd y galwer arnat ti i farw yn yr Arglwydd.
Gweddi pan ddechreuo un fyned yn glaf.
Gweddi o flaen cymmeryd physygwriaeth.
Myfyrdod i'r claf.
Myfyrdod i vn a elo yn iach o glefyd.
Diolch iw adrodd gan vn a êl yn iach o glefyd.
Myfyrdod i vn a fyddo ym mron marw.
Yr ail fâth ar fyfyrdodau ydyw, ystyried oddiwrth ba ryw ddrygau y mae marwolaeth yn dy rydd∣hau dî.
Y trydydd math ar fyfyrdod yw, ystyried pa ddaioni y mae marwolaeth yn ei ddwyn i ti.
Gweddi i ddyn claf, wedi dywedyd iddo nad yw efe ddyn i'r byd hwn, ond bod yn rhaid iddo ei baratoi ei hun i fyned at Dduw.
Myfyrdod yn erbyn anobaith, neu ammau tru∣garedd Duw.
Addysc i'r rhai a ddelont i ymweled ar claf.
Gofynion i holi 'r dŷn claf a fyddo tebyg i farw.
Gweddi iw dywedyd dros y claf, gan y rhai a ddelont i ymweled ag efo.
Amryw gyssur diddanaidd yn erbyn annioddef∣garwch mewn clefyd.
Cyssurau yn erbyn ofn marwolaeth.
Saith o feddyliau sancteiddiol, ac ocheneidiau ga∣larus vn claf lêsc yn barod i farw.
Y meddwl Cyntaf.
Yr ysprydol Ochenaid ar hynny.
Yr ail Feddwl.
Yr Ochenaid ysprydol ar yr ail Feddwl.
Y Trydydd meddwl.
Yr Ochenaid ysprydol ar y trydydd Meddwl.
Y pedwerydd Meddwl.
Yr Ochenaid ysprydol ar y pedwerydd Meddwl.
Y pummed Meddwl.
Yr Ochenaid ysprydol ar y pummed Meddwl.
Y chweched Meddwl.
Yr ochenaid ysprydol ar y chweched Meddwl.
Y Seithfed Meddwl.
Yr ochenaid ysprydol ar y seithfed Meddwl.
Yr awrhon fe ddylai y clwyfus ddanfon am ryw Fugail duwiol dyscedig.
Gweddi wrth roddi yr Yspryd i fynu.
Pan fyddo y dŷn clwyfus yn ymadel a'r byd, yno eled y ffyddlonniaid a fyddo yn bresennol i lawr ar eu gliniau, i orchymmyn ei enaid i Dduw yn y geiriau hyn, neu 'r cyfryw.
Hyn yma am arfer duwioldeb wrth farw yn yr Arglwydd. Yma y canlyn yr arfer o dduwioldeb wrth farw tros yr Arglwydd, neu o achos yr Arglwydd.
Ymddiddan hyfryd rhwng yr enaid ai Iachawdwr, ynghylch haeddedig aethau ffnythlawn ei ddiodde∣faint cystuddiol ef.
Yr Enaid yn draserchog wrth fyfyrio ar ddiodde∣faint ei Arglwydd yn treuthu wrtho ei hunan.
Diwygiwr y preint-wasc ac y darlleydd.
Galarnad Pechadur. Iw ganu mal y chweched Psalm.
Y Pader ar gân.