For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Jones, Thomas, 1648-1713.
Title: Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwyddyn o oedran [brace] Y byd, 5647. Crist, 1698.: Yn cynwŷs pôb pêth ar a berthyno i almanacc, at yr hwn a chwanegwŷd ffeiriau Cymru, a rheini o ffeiriau Lloeger ar fŷdd yn agos i Gymru: a charol; a dyriau newŷddion. / Y pedwaredd-ar-bymtheg o wneuthuriad Tho. Jones.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwyddyn o oedran [brace] Y byd, 5647. Crist, 1698.: Yn cynwŷs pôb pêth ar a berthyno i almanacc, at yr hwn a chwanegwŷd ffeiriau Cymru, a rheini o ffeiriau Lloeger ar fŷdd yn agos i Gymru: a charol; a dyriau newŷddion. / Y pedwaredd-ar-bymtheg o wneuthuriad Tho. Jones.
Jones, Thomas, 1648-1713.

[Shrewsbury: by Thomas Jones, 1698]
Subject terms:
Almanacs, Welsh.
Astrology
Ephemerides.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A75121.0001.001

Contents
title page
AT Y DARLLENYDD
Y Rhyfeddodau, a'r Troiadau a ddigwŷddasant yn y Bŷd Rhng yr amser yr Yscrifennais yr Almanacc am y Flwŷddŷn 1697, a'r amser yr yscrifennais yr Almanac hwn.
MAI. 1696.
MEHEFIN. 1696.
GORPHENNAF. 1696.
AWST. 1696.
MEDI, 1696.
HYDREF, 1696.
TACHWEDD, 1696.
RHAGFYR, 1696.
JONAWR, 1697.
CHWEFROR, 1697.
MAWRTH, 1697.
EBRILL, 1697.
MAI, 1697.
MEHEFIN, 1697.
Y nodau Cyffredinol am y Flwŷddŷn 1698.
Dechreu a diwedd y Tympau Cyfraith yn Llundain yn y Flwŷddŷn 1698.
Y Diffŷgiadau a ddigwŷddant yn y Flwŷddŷn 1698.
Esponiad dalennau'r mîsoedd, a'u Deunŷdd
Yr amser cyfleus i gweirio, ac i ollwng gwaed fel a canlŷn.
almanac
JONAWR, 1698.
CHWEFROR, 1698.
MAWRTH, 1698.
EBRILL, 1698.
MAI, 1698.
MEHEFIN, 1698.
GORPHENNAF, 1698.
AWST, 1698.
MEDI, 1698.
HYDREF, 1698.
TACHWEDD, 1698.
RHAGFYR, 1698.
SYWEDYDDOL FARNEDIGAETH, AM Y FLWYDDYN. 1698.
Bŷr Farnedigaeth am y Flwŷddŷn 1698, Oll i'r un-ffordd.
Sywedyddawl amcan am y Tywŷdd yn y Flwŷddŷn 1698.
JONAWR. 1698.
CHWEFROR. 1698.
MAWRTH. 1698.
EBRILL. 1698.
MAI. 1698.
MEHEFIN. 1698.
GORPHENNAF. 1698.
AWST. 1698.
MEDI. 1698.
HYDREF. 1698.
TACHWEDD. 1698.
RHAGFYR, 1698.
Prophwŷdoliaeth Gronw Ddu, o Sîr Fôn; Yr hwn a Brophwŷdodd ef ynghŷlch y Flwŷddŷn o oed Jesu 1400.
Taflen o ben llanw'r môr. mewn 22. o Borthau o ddeutu Cymru.
Y môdd i gael llanw'r môr wrth oed y Lleuad ar Daflen yma.
Deallwch yn Eglurach wrth yr Esamplau isod.
Taflen yn dangos yr amser o'r nôs yn gywir, (wrth Lewŷrch y Lleuad ar ddeiol Haul.) trwŷ'r Flwŷddŷn.
FFEIRIAU CYMRU.
Yn Sîr Fôn.
Yn Sîr Gaernarfon.
Yn Sîr Ddimbŷch.
yn Sîr y fflint.
yn Sîr Feirionedd.
yn Sîr Drefaldwŷn.
yn Sîr Faesyfedd.
yn Sîr Aberteifi.
Yn Sîr Fercheinog.
Yn Sîr Gaerfyrddin.
Yn Sîr Benfro.
Yn Sîr Forganog.
Yn Sîr Fynwŷ.
Y rheini o Ffeiriau Lloeger, ar sydd yn agos i Gymru.
Yn Sîr Gaerfrangon.
Yn Sîr Gaerloŷw.
Yn Sîr Gaerlleon.
Yn Sîr Henffordd.
Yn Sîr y Mwŷthig.
Carol Duwiol, o Ystŷr ar Einioes Dŷn.
Dyriau Newŷdd, o ffarwel i'r Cwrw. ar y Dôn a elwir Diniweidrwŷdd.
Llyfrau cymraeg yn Brintiedig, ac ar werth Gan Thomas Jones, ac eraill, fel a canlyn.