For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Jones, Thomas, 1648-1713.
Title: Newyddion mawr oddiwrth y [ser] neu almanacc am y flwŷddŷn o oed [brace] Y bŷd 5643. Crist 1694.: Yn dangos ... / O W[neuthuriad Thomas Jones.]
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Newyddion mawr oddiwrth y [ser] neu almanacc am y flwŷddŷn o oed [brace] Y bŷd 5643. Crist 1694.: Yn dangos ... / O W[neuthuriad Thomas Jones.]
Jones, Thomas, 1648-1713.

[London: s.n., 1693?]
Subject terms:
Almanacs, Welsh.
Astrology
Ephemerides.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A75119.0001.001

Contents
title page
Y DARLLENNYDD.
Rhag i'r Almanacc hwn ddigwŷdd i ddwŷlo ddyscasant mo 'r Ffigurau Rhifyddiaeth; A ch ystyried nad eill ne'b ddŷall Almanacc nes iddŷnt ddys∣cu y Ffigurau hynnŷ hŷd yn nhri-ugain, Rhoddais ymma arlawr iddŷnt fel a Canlyn.
Y Diffygiadau yn y Flwyddyn, 1694.
damweiniau 'r Flwŷddŷn, neu Sywedyddawl far∣ (yn Gyffredin) am y Flwŷddŷn, 1694.
subsection
Addurnau ar y chwarter Cyntaf o'r Flwŷddŷn sŷ 'n dechreu yr unfedarddeg dŷdd o fîs Rhagf•• yn diweddu y degfed dŷdd o fis Mawrth yn y Flwy ddŷn, 1694.
gwendid y Planedau; a'u Tremiadau tuagat ac oddiwrth eu gilydd yn y pedwar addurnau dros y ddalen hon.
subsection
Anau ar yr ail chwarter o'r Flwyddyn, 1694. yr hwn sydd yn dechreu y Degfed dydd o fawrth; ac yn diweddu y deuddegfed dydd o fis Mehefin.
explanation
BREƲDDWYD
subsection
Addurnau ar y Trydydd chwarter o 'r Flwyddyn, 1694. yr hwn sy 'n dechreu y deuddegfed dydd o fîs Mehefin, ac yn diweddu y deu∣ddegfed dydd o fîs Medi.
explanation
subsection
ddurnau am y Pedwaredd chwarter o 'r Flwyddyn, 1694. yr hwn sy 'n dechreu y deuddegfed dydd o sîs Medi, ac yn diweddu yr unfed∣arddeg dydd o fîs Rhagfŷr.
explanation
CRYNODEB O'R CYF AN.
Prophwŷdoliaeau, am Bethau sŷ 'n Dyfod.
Egluriad Dalennau 'r Misoed
Fy 'nghyd-wladwyr Caredig.
almanac
JONAWR. 1694.
CHWEFROR. 1694.
MAWRTH. 1694.
EBRILL. 1694.
MAI. 1694.
MEHEFIN. 1694.
GORPHENAF. 1694.
AWST. 1694.
MEDI. 1694.
HYDREF. 1694.
TACHWEDD. 1694.
RHAGFYR. 1694.
ANNOGAƲ.