For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prichard, Rhys, 1579-1644.
Title: Gwaith Mr. Rees Prichard gynt ficcer llanddyfri yn shir Gaerfyrddyn: a brintiwyd o'r blaen mewn tri Llyfr, wedi gyffylltu oll a chwbl (er nid yn yr vn drefn a chynt) ynghyd ãa Phedwaredd Ran, y nawr gynta yn brintiedig. ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Gwaith Mr. Rees Prichard gynt ficcer llanddyfri yn shir Gaerfyrddyn: a brintiwyd o'r blaen mewn tri Llyfr, wedi gyffylltu oll a chwbl (er nid yn yr vn drefn a chynt) ynghyd ãa Phedwaredd Ran, y nawr gynta yn brintiedig. ...
Prichard, Rhys, 1579-1644.

London: printed by J. Darby, viz. one third part, and fourth (now first printed) for Samuel Gelibrand, at the Golden-Ball in St. Pauls Church-yard, 1672.
Alternate titles: Y pedwarydd ran o waith Mr. Rees Prichard.
Notes:
With a table of contents.
In verse.
Includes: Y pedwarydd ran o waith Mr. Rees Prichard, .. 1672, with separate dated title page; pagination and register are continuous.
Imperfect; title page mutilated, pages stained with some loss of text.
Reproduction of the original in the British Library.
Subject terms:
Devotional literature -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A55811.0001.001

Contents
title page
Ir parchedig Dr. William Thomas, Dean o Gaer-Angon, Mr. Hugh Edwards o Langadog yn shîr Gaer-Fyrddyn, Mr. David Thomas o Fargam, Mr. Samuel Jones o Langynwyd yn shîr Forgannwg, Mr. William Lloyd o St. Petrox yn shîr Benfro, Gweinidogion yr Efengyl, y mae Gosodwr-allan y llyfr hwn yn chwennych pôb mâth o ddedwyddwch amserol a thragwyddol.
Y Rhagymadrodd at y Darllenydd.
TABL yn rhoddi hyspysrwydd ym mha ddalen y ceir cwrdd a phôb Cân.
At y Darllenwr.
Arall At y Darllenwr fel y mae 'n dybygol.
Llythyr yr Awdwr at ryw Eglwyswr a ddeisyfodd arno droi ar gân Cate∣chism Eglwys Loeger.
text
Cyngor i wrando pregethiad yr Efengyl, ac i chwilio'r Scrythurau.
Hil Frutus. Rhybydd ir Cymru i Edifarhau.
Yr ail ran.
Adroddiad o dôst a thruenus gyflwr dyn trwy naturiaeth.
Genedigaeth, Bywyd a Marwolaeth Christ Jesu ein Jachawdwr.
Adroddiad o gariad Christ at y byd.
Awn i Fethlem.
Christ sydd ôll yn ôll.
Hîl Adda.
Christ a arwyddocawyd wrth y Sarph bres.
Crist a arwyddocawyd wrth yr Oen pasc.
Christ yw Pren y Bywyd.
Christ sydd ôll yn ôll.
Cynghor i Bechadur i ddyfod at Jesu Grist.
Cynghor arall i Bechaduriaid i ddyfod at Jesu Ghrist.
Cynhyrfiad i foli'r Arglwydd Jesu.
Gwahoddedigaeth arall i foli Christ Jesu.
Annogaeth i ddiolchgarwch am ein prynedi∣gaeth trwy Ein Harglwydd Jesu Grist.
Cynghorau duwiol i bôb dyn ac y ddymuno gael ffafar Duw, a maddeuant am ei bechodau.
Cynghor i gredu yn Grist, a dangosiad o'r ne∣widiad rhyfeddol sydd yn y dyn a gretto.
Cynghorion yn cyfarwyddo dyn, pa fôdd a daw ef i fyw yn ol ewyllys Duw, neu 'n ddeddfol.
Galarnad Pechadur.
Cynghorau Duwiol.
Cyngor i wr ieuangc.
Cynghor i wasanaethu Duw.
Beth yw gwasanaethu Duw.
Rhessymau i'n cyffroi i wasanaethu Duw.
Siamplau o wîr wasnaethwyr Duw a'i gobrwy.
Am Weddi a'i pherthnasseu.
Rhybydd i Ddyn feddwl am Dduw y boreu, Pan ddihuno gynta o'i gwsc.
Diolch foreuol pan ddihuner gynta.
Rhybydd i ymgadw rhag meddwl dim, edrych ar ddim, neu ddywedyd dim, cyn meddwl am, edrych ar, ac ymddiddan â Duw trwy weddi.
Myfyrdod foreuol, yn cyffro dyn i fod yn ddiol∣chgar i Grist am ei gadwriaeth.
Diolch i Grist am amddiffyniad ac esmwythder.
Mor enbydus yw cyscu mewn Esmwythder y maes o ffafar Duw.
Cynhyrfiad yn cyffroi dyn, rhag cywilydd i fod yn ddiolchgar i Grist am ei gadw 'r nôs rhag niwed.
Rhybydd i ddyn wrth ddillattu y corph i we∣ddio am ddillad ac arfau i'r enaid.
Gweddi wrth wisco am danad, yn canlyn Arfogaeth Duw i'th cadw rhag gelymaeth a phechod.
Gweddi arall wrth wisco dy ddillad.
Rhybydd wrth ymolchi.
Gweddi ferr wrth ymolchi.
Gweddi foreuol, iw harferu (o ran y sylwedd o honi) yn y man ar ôl codi ac ymolchi.
Rhybydd i ymgadw tra fo 'r dydd, rhag Rhy∣threu'r Byd, y cnawd, a'r Cythrael, ac i wis∣co, ac arferu Arfogaeth Duw yn eu herbyn.
Yr Arfogaeth ysprydol a ddlye bôb gwir gst∣ion ei gwisco a'i harferu.
Rhybydd i ddyn ymgadw ym mhôb lle rhag rhwydeu Satan.
Gweddi yn erbyn temptiad a Rhythrau Satan.
Cynghorion yn erbyn profedigaethau Satan.
Rhybydd i wachelyd rhwydau Satan ym-mhôb oedran.
Cynghor i ddyfal weddio, ar bôb achos ac ym-mhob gorchwyl.
Cynghor duwiol i bôb gradd i ddilyn cyn my∣ned at eu gorchwylion.
Cynghor ir Hwsmon neu'r Llafyrwr.
Gweddi 'r Hwsmon.
Cynghor ir Trafaelwr.
Gweddi Trafaelwr.
Cyngor ir milwr.
Gweddi 'r Milwr.
Cyngor i'r Porthmon.
Cyngor cyn mynd i garu.
Canmoliaeth Gwraig Dda.
Rhybydd a chyngor ir Godinebwr.
Cyngor ir Meddwyn.
Cân ynghylch y Diawl a'r Meddwon.
Cynghor yn rhybuddio dyn i ymgadw, rhag lleteua meddyliau drwg yn ei galon, ac i droi ei feddyliau, bôb amser i fyfyrio ar ddaioni.
Cynghor i lywodraethu 'r ymadrodd wrth fôdd Duw.
Gweddi am lywodraethu'r geiriau, a'r genau wrth fôdd Duw.
Cynghor i ddyn fod bob amser o ymddygiad Christnogaidd.
Cynghor ynghylch bwytta ac yfed.
Grâs cyn bwyd.
Gras yn ol bwyd.
Grâs cyn bwyd.
Gras yn ol bwyd.
Arall cyn bwyd.
Gras yn ol bwyd.
Grâs cyn bwyd.
Gras gwedi bwyd.
Gras cyn swpper.
ARALL yn ol Swpper.
ARALL.
Gras cyn bwyd.
Cerydd am esceulusso ceisio bendith ar, a rhoi diolch am ymborth.
Cynghor i gyfrannu ar Anghenus, yn ol ein gallu.
Cynghor i bob Penteulu i lywodraethu ei dŷ yn dduwiol.
Dyled-swydd plant iw rhieni.
Pa bethau a ddlye ddyn fyfyrio arnynt ar y Sabboth wrth fyned ir Eglwys, a pha fôdd y mae iddo ymddwyn ei hun yno.
Cynghor i ymbaratoi cyn dyfod i addoli 'n gyhoeddus.
Gweddi 'r hwn sy'n myned i addoli Duw 'n gyhoeddys.
Paratoad i'r cymmun.
Gweddi cyn derbyn y cymmun.
Pennillion neu werseu, ar gynheddfau rhai dynion a phethau, ag y crybwyllyr am da∣nynt yn y Scrythur lân ac yn yr Apo∣crypha.
At y Darllenydd.
CATECHISM.
The Right Reverend Bishop of Glocester, in his Exposition of the Catechism of the Church of England, saith thus, Page 15.
discourse
commentary
discourse
Pethau iw hystyried, ac iw harferu? pan ddêl y nòs.
Hymn iw chanu i Dduw cyn mynd i gysgu.
Diolch am dân a chynnhessrwydd.
Gweddi wrth fynd ir gwely.
Myfyrdod pan dihuner o gysgu ganol nôs.
Psalm. 23.
Y môdd y dlye ddyn grasol ddeffro ei gorph ai enaid genol nôs i glodfori Duw.
Diolch am etholedigaeth ac am amryw ddoniau ysprydol.
Gweddi mewn Cyfyngder rhag Gorthymder.
ARALL.
Diolch am ymwared o ddwylo Gelynion.
Arall byrrach.
Psalm cwynfannus.
Psalm o ddiolchgorwch am ymwared o gystydd.
Am Ddiwedd y Byd.
Cofiwch Angeu.
Cân ar y Flwyddyn 1629, pan yr oedd y Llafur neu'r yd yn afiachus trwy lawer o law.
Cân arall ynghylch y cynhaiaf gwlyb.
Byrr yw oes Dŷn.
Rhybydd i Gymru i edifarhau ynghylch yr amser yr oedd y chwarren fawr yn Llun∣dain.
Cân Arall ynghylch y chwarren.
Gweddi Eglwyswr wrth fyned i ymweled â'r, Cleifion yn amser y Chwarren.
Cynghor ir Clâf.
Yr achos o glefyd.
Gweddi 'r clâf.
Rhybydd i'r claf i alw am weinidog i gynghori ef, ac i weddio drosto.
Gwedi cael cyngor Pyssygwr yr enaid, cais gyfrwyddyd Pyssygwr y corph.
Gweddi 'r claf cyn cymmeryd physsygwriaeth.
Rhybydd ir claf i ochelyd ceisio cym∣morth Swynwyr a dewiniaid.
Gweddi fyrrach i'r claf iw harferu yn ei glefyd.
Rhybydd ir clâf wneuthur ei wllys mewn pryd, a dosparthu ei bethau mewn ofn Duw.
Llythyr yr Anrhydeddus Syr Lewis Mansel o Fargam yn shîr Forgannwg (fel yr ydys yn tybied) at Ficcer Prichard.
Atteb, Addysg, cynghor, a chyssur Ir Anrhy∣deddus Syr Lewis Mansel o Fargam, yn ei Glefyd; yr hyn all fôd yn fuddiol i bob dyn duwiol, yn ei glefyd a'i adfyd.
Rhessymmau yn cyffro 'r claf i fod yn ddioddefgar.
Ymddiddanion cyssurus rhwng y clâf Duwiol a'i enaid yn erbyn ofn Angeu.
Ymddiddan arall rhwng y clâf duwiol a'i enaid am ofni marwolaeth.
Agoriad byrr yn erbyn ofn Angeu: Ar daioni sydd yn dyfod oddiwrthdduwiol farwolaeth.
Mawr glôd ddydd marwolaeth y cyfiawn.
Gweddi yn cyfarwyddo'r clâf am y pethau rhei∣ta iw ceisio, ac i fyfyrio arnynt mewn clefyd.
Diddanwch rhagorol i'r Enaid Alarus yn erbyn gwan obaith.
Gweddibrûdd am faddeuant pechodau,
Gweddiau byrrion i'r clâf iw harferu fel y bo achos.
Gweddi 'r claf yn erbyn Rhythreu Satan.
Gweddi fyrr i'r claf duwiol iw harferu ar yr awr ddiwethaf.
Myfyrdod ar Fywyd ac Angeu.
Tôst Gyflwr y Dyn Annuwiol gwedi Marw.
Cwyn a chyngor Difes iw bum brodyr.
Atteb i Gwestiwn ynghylch gweddio dros y marw: ble dangosir anghyfreithlondeb gweddio dros y cyfryw.
Cyngor Mr. Prichard iw Fâb.
Cyngor Arall iw fâb.
Gweddi Samuel Prichard.
Cyngor Arall Mr. Prichard (medd rhai) iw fâb.
Achwyn Mr. Prichard ynghylch Tre Llan∣ddyfri, a'i Rybydd a'i gyngor ef iddi.
Achwyn Eglwyswr.
Rhaid glynu wrth Grist heb adel i ddim i'n troi ni oddiwrtho.
Gwell Duw nâ dim.
Ymholiad beunyddiol o waith y duwiol a'r parchedig weinidog i Ghrist Jaco Usher, Arch-escob Armach yn Iwerddon.
Diharebion cymraeg a gasclwyd allan o Ddictio∣nary Doctor Davies.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
Y
Câs bethau gwyr Rhufain.
Cas ddynion Selyf ddoeth.
title page
text
Hymn neu Gân ar Ddydd nadolig, yn cyn∣hyrfu i ddiolchgarwch am brynedigaeth trwy ein Harglwydd Jesu Grist.
Cynghor i geisio yr Arglwydd Iesu Grist.
Psal. 38.
Am y Sabboth.
Am weddi.
Gweddi dros yr Eglwys, yn llawn o ddymuniadau grassol.
Am Dyngu.
Dyled-swydd Gweinidogion.
Am Ragluniaeth Duw.
Am y Pur-dan.
Am Barhâd mewn stâd o râs.
Fe ddylei pob Gwraig fagu ei phlentyn (sef, oni fydd hi gwann a chlafycca) â'i llaeth ei hunain.
Cynghor i wraig i beidio tristhâu gormod ar ol marwolaeth plentyn.
Rhybydd i ochelyd gorthrymmu neb, ac i roddi yn ol yr hyn a dreisiwyd oddiar neb.
Gwahoddedigaeth i Bechaduriaid i ddyfod, i dderbyn y pethau da ac a mae Duw yn eu gynnig yn yr E∣fengyl, trwy y ddammeg o'r Swpper fawr.
Psalm 100.
Cynghor i'r Llyfyr, o waith y Sawl sy'n ei ddanfon ef y nawr ir wlâd.
Fel y deallir y gân sy'n canlyn, Bydded hyspys ir darllenwr fyned Brenin Charles y cynta i Spain, pan yr oedd efe yn Dywy∣sog Cymru, mewn pwrpas i briodi merch Brenin y Deyrnas honno; Ac pan yr oedd Teyrnas Lloeger yn llawn ofn, na ada∣we 'r Spaniards iddo byth ddychwelyd a∣dref, fe welodd Duw fod yn dda i ddyfod ac ef i dref yn iach llawen; ac ar hyn fe wnaeth Ficcer Prichard y gan hon. Da y fuassei, pe na enwassei efe yn y gan, ond y gwîr Dduw yn vnic; Ble mae fe nawr yn galw, (fel y Poetau genhedlig gynt) ar y gau a'r ffalst dduwiau, Er mi wn yn ddigon da nad oedd efe yn credu fod vn Duw onid y gwir Dduw. Yr wyfi gwedi spelian amryw o ei∣riau saesneg yn y gan yn y ffordd gym∣reigaidd.
Tabl y Bedwarydd Ran.
publisher's advertisement