For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Edwards, Charles, 1627 or 8-1691?
Title: Y ffydd ddi-ffvant adroddiad o helynt y grefydd cristianogol er dechreuad y byd hyd yr oes hon, a phrofiad oi gwirionedd a i rhinwedd = The unfeigned faith : containing a briefe history of the Christian religion from the beginning of the world to this present age, and a proofe of its veritie and efficacie : yr ail-printiad gyd ag anghwanegiad.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Y ffydd ddi-ffvant adroddiad o helynt y grefydd cristianogol er dechreuad y byd hyd yr oes hon, a phrofiad oi gwirionedd a i rhinwedd = The unfeigned faith : containing a briefe history of the Christian religion from the beginning of the world to this present age, and a proofe of its veritie and efficacie : yr ail-printiad gyd ag anghwanegiad.
Edwards, Charles, 1627 or 8-1691?

[Rhydychen]: Printeidig yn Rhydychen gan Hen: Hall, ac a werhir gan lyfrwyr Gwreclam a Llanfyllin, a chan Mr Goff yn Ghaer Fryddyn, a Mr Vertue yn Abergavenny, ac ymhen y bont ar ogur, 1671.
Notes:
Text solely in Welsh.
Dedication signed: Charles Edwardes.
Imperfect: print show-through.
Reproduction of original in the Bodleian Library.
Subject terms:
Church history.
Apologetics -- 17th century.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A37955.0001.001

Contents
title page
Cyfarwyddyd ir anllythrennog i ddyscu darllain Cymraeg.
At y darlleydd
Hanes y Ffydd er dechreuad y byd hyd yr oes hon.
Hanes y ffydd ymmhlith y cymru.
Profiad o Siccr wirionedd y Grefydd Gristnogol.
RHINWEDD Y GREFYDD Gristnogol yn gorchfygu llygre∣digaeth, ac yn Sancteiddio ei gwir dderbynwyr.
Pen. 1. Ynghylch Cyflwr Pechadurus dynol ryw.
Pen. 2.
Pen. 3.
Pen. 4.
title page
AT Y DARLLEYDD.
DEFFYNIAD FFYDD EGLWYS LOEGR: LLE Y CEIR GWELED, A gwybod, dosparth gwir Grefydd Crist, ag anghywirdeb Crefydd Eglwys Rufain:
Dealld ag arwyddocaad y geiriau angen∣rheidiol, a dwyswyd i'r Gymraec, yn hyn o lyfr.
I'R GWIR VRDDASSOL A 'M CAR ANWYL, Wiliam Meredydd.
Annerch at yr howddgar ddarlleydd Cristnogawl.