For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Bunny, Edmund, 1540-1619.
Title: Llyfr y resolusion yr hwnsydd yn dysgv ini bawb : wneuther ein goreu a rhoi cwbl o'n Gristianogion hynny ydyw'ar ymadael a'n drwy fuchedd, a throi at ddaioni a duwioleb / wedi ei gyfiethu yn Gy mraeg gan y Dr. I.D. ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Llyfr y resolusion yr hwnsydd yn dysgv ini bawb : wneuther ein goreu a rhoi cwbl o'n Gristianogion hynny ydyw'ar ymadael a'n drwy fuchedd, a throi at ddaioni a duwioleb / wedi ei gyfiethu yn Gy mraeg gan y Dr. I.D. ...
Bunny, Edmund, 1540-1619.

yn Llundain: gan I.R., 1684.
Notes:
Imperfect: stained.
Reproduction of original in the Harvard University Library.
Subject terms:
Christian life.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A30113.0001.001

Contents
title page
AT EI ANWYL BLWYFOLION.
table of contents
Y RHAN GYNTAF O'R LLYFR HWN.
PEN. I. Amcan a Rhannau 'r llyfr hwn, ynghyd â rhybudd angenrheidiol i'r darlleydd.
PEN. II. Mor anghenrhaid yw i ni ystyried a myfyrio yn ddifrif ar ein cyflwr ein hunain.
PEN. III. Er mwyn pa achos a diwedd y crewyd dyn ac y gosodwyd ef yn y byd hwn.
PEN. IV. Am y diwedd a'r achos y gwnaed dyn o'i ble∣gid, yn naillduol: ac am ddau beth a ofyn∣nir yn enwedig ar law dyn yn y fuchedd hon.
PEN. V. Y tost gyfrif a fydd rhaid i ni ei wneuthur i Dduw am y pethau a ddywetpwyd vch∣od.
PEN. VI. Ystyried beth yw naturiaeth pechod, a phecha∣dur; er mwyn dangos nad yw Duw yn an∣ghyfiawn, er ei fod cyn dosted ac y dywet∣pwyd yn y bennod o'r blaen.
PEN. VII. Angwhaneg o reswm i amddiffyn cyfiawnder barnedigaethau Duw, ac i ddangos ein hae∣ddigaeth ninnau, a hynny wrth ytyried mawredd Duw, a'i ddoniau haelionus tu ag attom ni.
PEN. VIII. Pa dyb a fydd cennym ni am y pethau hyn, wrth farw, a pha fodd y cawn ni yr amser hwnnw glywed oddiwrthynt.
PEN. IX. Y Poenau sydd wedi eu hordeinio am bechod yn ol y fuchedd hon.
PEN. X. Am y gwobr a'r tal anrhydeddus ahaelionus, a osodir o flaen pawb a wasanaetho Dduw yn gywir.
YR AIL RHAN O'R LLYFR HWN.
PENNOD. I. Am y rhwystrau sydd yn llestair i ddynion roi eu bryd ar wasanaethu Duw, ac yn gyntaf, am yr anhawsder a'r caledi a dybygir eu bod mewn buchedd dduwiol.
PEN II. Am yr ail rhwystr, yr hwn yw erlid, a blin∣der, a thrallod, gan y rhai y cedwir llawer oddiwrth wasanaeth Duw.
PEN. III. Am y trydydd rhwystr sydd yn llestair i ddy∣nion roi eu bryd ar wasanaethu Duw; yr hwn yw cariad ar y byd hwn.
PEN. IV. Am y pedwerydd rhwystr, yr hwn yw gormodd hyderu ar drugaredd Duw.
PEN. V. Am y pummed rhwystr, yr hwn yw oedi rhoi ein bryd ar edisarhau o amser i amser; tan obeithio y gallwn wneuthur hynny yn well, neu yn haws, ryw amser arall.
PEN. VI. Am dri rhwystr arall sydd yn lluddias i ddyni∣on roi eu bryd ar edifarhau; a'r rhai hynny yw Diogi, a Diofalwch, a Chalon-galedwch.
text
Gweddi 'r Arglwydd yn iaith Lydaw.
Megis pe dywedyd fel hyn yn Gymraeg.
Yn iaith GERNYW. En henao Den Tad, han Mab, han Spiros Sans. Amen, en dellarebo.
Ac fel hyn yn GYMRAEG.
Pyogciau 'r FFYDD yn iaith Lydaw.
Yr vn, yn Iaith Gernyw.
Emyn Ambros ac Awstin, yr hwn a elwir y Te Deum, ac a gyfieithiwyd yn Gymraeg y gan Ddafydd ddu o Hira∣ddug fel yr ydys yn tybied.
Am orphywys ar Grist yn vnic am fywyd ac Iechydwriaeth.
afterword
Agoriad ar ryw Eiriau dieithr i rai yn Ne∣heubarth.