For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Allestree, Richard, 1619-1681.
Title: Holl ddled-swydd dyn gwedi ei osod ar lawr, mewn ffordd hynod ac eglur, desnyddiol i bawb, ond yn enwedig i'r darllenydd mwyaf annyscedig : gwedi ei ddosparthu i XVII. o bennodau : y rhai, trwy ddarllen un o honynt boáb dydd yr Arglwydd, a ddarllenir i gyd trostynt deirgwaith yn y flwyddyn : angenrheidiol i boáb teuluoedd : ynghyd a Dwywolder neillduol ar amryw achosion / a gyfiaithwyd yn Gymro-aeg gan Jo. Langford ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Holl ddled-swydd dyn gwedi ei osod ar lawr, mewn ffordd hynod ac eglur, desnyddiol i bawb, ond yn enwedig i'r darllenydd mwyaf annyscedig : gwedi ei ddosparthu i XVII. o bennodau : y rhai, trwy ddarllen un o honynt boáb dydd yr Arglwydd, a ddarllenir i gyd trostynt deirgwaith yn y flwyddyn : angenrheidiol i boáb teuluoedd : ynghyd a Dwywolder neillduol ar amryw achosion / a gyfiaithwyd yn Gymro-aeg gan Jo. Langford ...
Allestree, Richard, 1619-1681., Langford, Jo.

London: Printed for R. Royston ..., 1672.
Alternate titles: The whole duty of man. Welsh. 1672
Notes:
Illustrated added t.p. and frontispiece; "Dwywolder neillduol ar amryw achosion" has special t.p., illustrated frontispiece, and 1671 imprint date.
Attributed by Wing and NUC pre-1956 imprints to Allestree.
Errata: p. [1] at end.
Reproduction of original in the National Library of Wales.
Subject terms:
Christian life.
Devotional exercises.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A23743.0001.001

Contents
illustration
illustration
title page
letter
Y RHAG-YMADRODD
table of contents
Y DOSPARTHIAD, I.
Y DOSPARTHIAD. II.
DOSPARTHIAD, III.
DOSPARTHIAD, IV.
DOSPARTHIAD. V.
DOSPARTHIAD, VI.
DOSPARTHIAD, VII.
DOSPARTHIAD. VIII.
DOSPARTHIAD, IX.
DOSPARTHIAD. X.
DOSPARTHIAD, XI.
DOSPARTHIAD. XII.
DOSPARTHIAD, XIII.
DOSPARTHIAD, XIV.
DOSPARTHIAD, XV.
DOSPARTHIAD. XVI.
DOSPARTHIAD, XVII.
illustration
title page
preface
CYFARWYDDIAD am y BOREU.
GWEDDIAU BOREUOL.
prayer
Diolwch.
Cyffes.
Gweddi am Râs.
Gyfryngiad.
Am ymwared.
GYFARWYDDIAD am y NOS.
GWEDDIAU am y NOS.
prayer
Cyffes.
Diolwch.
Am Ymwared.
prayer
prayer
section
COLECTAU am amryw RASAU.
Am Ffydd.
Am Obaith.
Am Gariad Duw.
Am Ddiragrithrwydd.
An Ddwywolder mewn Gweddi.
Am Ostyngeiddrwydd.
Am Ofn Duw.
Am Hyder yn Nuw.
Am Ddiolchgarwch.
Am Gystudd Calon.
Am Laryeidd-dra.
Am Ddiweirdeb.
Am Ardymmer.
Am Fodlonrhwydd.
Am Ddiwydrwydd.
Am Gyfiawnder.
Am Gariad.
Am Ddiysgogrwydd.
ESPONIAD Byrr o WEDDI'R ARGLWYDD, i'w harferu megis Gweddi.
OCHENEIDIAU byrrion Sanctaidd wedi ei cymmeryd allan o Lyfr y PSALMAU.
Am Faddeuant Pechodau.
Am Râs.
Am Lewyrch wyneb-pryd Duw.
Diolwch.
Am Ymwared oddiwrth Helbul.
Tros yr Eglwys.
Pyngciau byrrion i ni i'n ymholi ein hu∣nain yn ei cylch, yn enwedig o flaen y Cymmun, ynghylch Trosseddiadau ein Dledswydd.
Tu ac at DDUW.
FFYDD.
GOBAITH.
CARIAD.
OFN.
YMDDIRIED.
GOSTYNGEIDDRWYDD.
ANRHYDEDD.
ADDOLIANT.
EDIFEIRWCH.
DELW-ADDOLIAETH.
Tu ac attom ein HUNAIN.
GOSTYNGEIDDRWYDD.
LLARYEIDD-DRA.
YSTYRIAETH.
BODLONRHWYDD.
DIWYDRWYDD, GWILIADWRAETH.
DIWEIRDEB.
CYMMEDROLDER.
Tu ac at ein CYMYDOG.
CYFIAWNDER O OMMEDDIAD.
LLOFRUDDIAETH.
GODINEB.
CENFIGEN.
CYBYDD-DOD.
GORTHRECH
LLEDRAD
TWYLL.
GAM-DYSTIOLAETH.
JUSTITIA POSITIVA. GOSTYNGEIDDRWYDD. CELWYDD
DIOLCHGARWCH.
RHIENI.
DLED I FRODYR.
PRIODAS.
CYMDEITHAS.
GWEISION.
MEISTRAID.
CARIAD.
MYNED i'r GYFRAITH.
section
prayer
Yna arfera y Psalm hon o Edifeirwch.
section
GWEDDIAU O FLAEN derbyn y CYMMUN Bendigedig.
Gweddi arall.
OCHENEIDIAU Byrrion i'w harferu wrth FWRDD yr ARGLWYDD.
Diolwch ar ôl derbyn y CYMMUN.
prayer
Gweddi o Gyfryngiad i'w harferu cyn neu gwedi derbyn y Cymmun.
Gweddi yn amser Erlidiau Cyffredinol.
Gweddi yn amser Adfyd.
Diolwch am Ymwared allan O Adfyd
CYFARWYDDIAD am amser CLEFYD.
Gweddi tros Ddyn Clâf.
Diolch am gaffaeliad Iechyd.
Gweddi ym-mron Angeu.
PSALMAU.
OCHENEIDIAU BYRRION.
A Prayer for the Kings Majesty, out of the Liber Regalis.
GWEDDIAƲ i'w harferu gan y rhai sydd yn Galaru yn ddirgel am y Trallodau Cyffredin, &c.
Gweddi i'w harfer yn amser Trallodau.
Gweddi tros yr Eglwys hon.
Gweddi am heddwch yr Eglwys.
imprimatur
ERRATA.
back matter