To print this page, select "Print" from the File menu of your browser
interpreting what was retained to their best advantage:This Pre∣face is print∣ed in an old edition of the N. T. with the interlineary Gloss, and I find it in se∣veral MSS both in the Bodleyan and our own Col∣ledg-Library before the Catholick Epi∣stles. The Stile is exactly St. Hierom's and questionless his, and ac∣knowledg'd as such, both by Erasmus and Socinus, however o∣mitted by E∣rasmus in his edition of St. Hierom's works at Ba∣sil. St. Hierome in his preface to the Ca∣nonical Epistles, vindicates the antient reading, and laies open the baseness and perfidiousness of these men. I shall here put down the whole Preface; Non ita ordo est apud Graecos, qui integrè sapiunt, & fidem rectam sectantur Epistolarum septem, quae Canonicae nun∣cupantur, sicut in Latinis codicibus invenitur: Quod quia Petrus primus est in numero Apostolorum, primae sunt e∣tiam ejus Epistolae, in or dine caeterarum; sed sicut Evan∣gelistas dudum ad veritatis lineam correximus, ita has proprio ordini Deo juvante reddidimus. Estenim prima earum una Jacobi, duae Petri, & tres Johannis, & Judae una. Quae si sicut ab eis digestae sunt, ita quo{que} ab Inter∣pretibus fidelitèr in Latinum verterentur eloquium, nec ambiguitatem legentibus facerent, nec sermonum sese va∣rietas impugnaret, illo precipuè loco, ubi de unitate Tri∣nitatis in primâ Johannis Epistolâ positum legimus, in quâ etiam ab infidelibus translatoribus, multum err atum esse à fidei veritate comperimus; tria tantummodo voca∣bula, hoc est, aquae, sanguinis, & spiritus in ipsâ suâ editi∣one ponentibus, & Patris verbi{que} ac spiritûs testimonium omittentibus, in quo maximè & fides Catholica roboratur, & patris ac filii ac spiritûs sancti una divinitatis sub∣stantia comprobatur. In caeteris vero Epistolis, quantum