*. Vbi jus huma∣num, naturale vel divinum, arma epere jubet, ibi juris autoritas in∣tervenit, eti∣amsi ex∣pressa vo∣luntas princi∣pis non acce∣dat. Biel. 4. Sent. q. 4.

 [ return to text ]