Three sermons concerning the sacred Trinity by John Wallis.
Wallis, John, 1616-1703.
Page  [unnumbered]

ADDITIONS.

LET. I. p. 2. l. 1. after united, add or intimately One. p. 12. l. 21. after Cube, add, (there being no limits in nature, greater than which a Cube cannot be).

Let. III. p. 16. l. 18. Add this Marginal Note, The Saxon word Hel or Helle, (whence comes the English word Hell,) doth not properly or ne∣cessarily import the place of the Damned; But may be indifferently taken for Hell, hole, or hollow place: Which are all words of the same original. Helan (to hide, or cover,) Hole (cavitas,) Hol (cavus) hollow. And when it is used in a restrained sense; it is Metonymical, or Synecdochical; as when Hole or Pit, is put for the Grave, and the like. p. 19. l. 2. Add, So that I take the plain sense of the words to be this: He was (for some time) in that Hell, or Hades (what ever by that word be meant); wherein (it is expresly said) he was not left; but was Raised from it. p. 44. l. 16. Add, Beside this Letter of thanks from his Partner in the Disputation; there was another from Sandius himself, (not Printed, but in Manuscript,) acknowledging a like conviction. Of which Wittichius recites an Extract, in his Causa Spiritus Sancti Victrix demonstrata, à Christophoro Wittichio. Lugduni Batavorum, apud Cornelium Boutestein, 1682.

Let. IV. p. 36. l. 26. after Athanasius, Add, ('Tis the same thing with me, whether it were written by Him or some Other, as long as I find it agree∣able to Scripture. At the end of the same line, Add (Wherein yet I would not be thought to encourage dangerous Errors: For the Errors are equally Dangerous, and equally Fundamental; whether I do, or do not Anathe∣matize them.) p. 38. at the End; Add Jan. 13. 1690/1. Yours, John Wallis.

Let. VI. p. 9. l. 25. Add this Marginal Note. Socinus's Words are these: Velim autem scias, me duplici de causa (praeter eam quam ipse commemoras) ab ista quaestione, De Animae Immortalitate, abstinuisse. Nam & mihi res erat cum homine qui me calumniandi, in{que} omnium invidiam vocandi, omnem occa∣sionem quaerebat. Necdum mihi, quid de quaestione ista statuendum sit, plane ex∣ploratum erat; quemadmodum nec hodie quidem est. Tantum id mihi videtur statui posse; Post hanc vitam, animam seu animum hominis non ita per se subsi∣stere ut praemia utla poenasvé sentiat, vel etiam ista sentiendi sit capax. Quae mea Firma Opinio facile potest ex Disputatione ista colligi: Cum ex multis quae identidem à me ibi dicuntur; Tum ex ea ipsa, de qua praecipuè agitur, senten∣tia mea. Nam quamvis, cum ipso Puccio disputans, (qui, ut immortalitatem primi hominis ante peccatum probaret, animi ipsius Immortalitatem mihi ob∣jiciebat,) ostendi, non propterea dici posse hominem immortalem quia anima ipsius non moriatur: Tamen satis apparet me sentire, non ita vivere, post Page  [unnumbered] hominis ipsius mortem, animam ejus, ut per se praemiorum poenarúmve ca∣pax existat: Cum in ipso primo homine, totius Immortalitatis rationem uni gratiae Divinae tribo; nec in ipsa Creatione quidquam Immortalis Vitae agnosco. Socini Epist. 5. ad Volkelium; die 16. Novembris, Anno, 1596.

Let. VI. p. 12. l. 3. Add this Marginal Note: Sandiru's Words are these (cited by Wittichius in his Causa Spiritus Sancti Victrix, pag. 4.) Jam finitis illis quae ad Librum tuum regerenda duxi (praeter ea quae satis à Socio meo responsum puto,) Oro te ne graveris ulteriùs hoc argumentum prosequi; quò tandem Veritas, si fieri possit, patefiat; & velut scin∣tilla ex silice ad Chalybem alliso prosiliat. Nam ingenuè fateor, mihi con∣jecturam mean longè verisimiliorem visam, antequam Librum tuum, quo me docere aggressus es, legissem. Non parùm & contulit ad eam debi∣litandam, consideratio mea, Joh. 1.32, 33. & Mat. 4.1. Nam post∣quam in Baptismo Spiritus Sanctus super Christum descendit, & super eum mansit, eumque in desertum duxit, nec ab eo recessit; (cum non veri∣simile sit Christum tentationem Satanae sine Spiritus Sancti auxilio supe∣râsse;) finita demum tentatione dicuntur Angeli accessisse & ministrâsse ei. Quod si itaque conjectura mea consistere non possit, ut vix possit, perpendendum erit, an non Spiritus Sanctus possint esse septem Spiritus Principales; vel, multitudo Spirituum longè subtiliorum caeteris Angelo∣rum ordinibus, fortean naturâ ipsâ: Et an per hanc hypothesin salvari possint omnes difficultates contra conjecturam meam hactenus product. Novi quendam qui sentit, Spiritum Sanctum quidem esse unam Per∣sonam, camque creatam, sed totum Vniversum Essentia sua pervaden∣tem. Valdè autem dubito an haec sententia subsistere queat. Illa de una Persona Spiritus Sancti comprehensis sub eo Angelis tanquam ejus mini∣stris & satellitibus; mihi non admodum arridet. Si autem horum nihil ve∣rum comperiatur; tum demum mihi verisimillimum videbitur, Spiritum San∣ctum cum Deo Patre ejusque Verbo, unum Deum, unam Substantiam, unum Individuum esse.

Page  [unnumbered]