*. Ex hu q•• elucta∣ri cupit nobiscum, seutire necesse est ecclesiam fidelium à Christo intellect∣am esse (Mat: 18.) non qua simpliciter censi lera•••, sed qua ais••pli••• ex∣cicet, iuxta tempe∣ramentum a••lo∣croticum in pr sep∣terto, ecclesian quippe, primo loco, cosideratam in his verbis dic ec∣clesiae, praecse par∣tem Aristocrati∣cm, ad est pres∣byterium, signifi∣care existimamus, quae vero posterto∣re commemoratur, in his verb, si ec∣clesian non audic∣rit, sic (ut Downa∣mus docet) excom∣municantem prep∣ter contemptam ec∣clesiam includit, ac non decernentem tantum ac exami∣nantem, tum & partem ecclesiae de∣mocraticam conti∣net, quâ populi con∣sensus ad excom∣municationem ne∣cessarius est.

 [ return to text ]