b. Gul. Paris. ract. de sacram. in Gen. cap. 1. Sacramenta ha∣bent vim impe∣••aorā gratiae, ratione or atio∣num minist•• et Ecclesiae.

 [ return to text ]