*. Quanquam in tr no hacte∣nus non potuit plane conveni∣re num verum corpus & san∣guis Christi pa∣ne & vino cor∣poraliter infit, debebat nihilo∣minus utraque pars altera erga alteram decla∣rare Christia∣nam charita∣tem, quatenus id omnio eu∣jusque consci∣entia srre po∣test. Coll. qu. Ma purgen. This subscri∣bed by Luther, Melancthon, O colampadi∣us, Brentius, Osiander, Zuinglius, Bucer, and others.

 [ return to text ]