All the submyssyons, and recantations of Thomas Cranmer, late Archebyshop of Canterburye truely set forth both in Latyn and Englysh, agreable to the originalles, wrytten and subscribed with his owne hande. Visum [et] examinatum per reuerendum patrem [et] dominum, dominum edmundum episcopum London. Anno, M.D.LVI.
Cranmer, Thomas, 1489-1556.
Page  [unnumbered]

¶ The true copye of a syxte submyssion of the sayde Thomas Cranmer, wrytten and subscribed with his owne hande as foloweth.

EGo Thomas Cranmer pridem Archiepiscopus Cantuarien. confiteor, & doleo exanimo, quod grauissime deliquerim in coelum & aduer∣sus Anglicanum regnum, imo in uniuersam Christi ecclesiam, quam •…nge seuius persecutus sum {quam} olim paulus, qui fui blasphemus, persecutor, & contumeliosus. At{que} utinam qui Saulū malicia & scelere superaui, possēum paulo quē detraxi honorē Christo & ecclesiae utilitatem recompensare. Verum meum utcun{que} animum latro ille euangelicus solatur. Ille nam{que} tunc andem ex animo resipuit, tunc illum furti pertesum est, quum furari am∣lius non liceret: & ego (qui meo offitio & aucthoritate abusus, & Christo onorem, et huic regno fidem et religionem abstuli) iam tandem dei maximo eneficio ad me reuersus, agnosco me omnium maximum peccatorem, et cu∣riosi qua possem deo primum, deinde ecclesiae, & eius capiti supremo, at{que} egibus, toti demum Anglicano regno condignam reddere satisfactionem. Verum sicut latro ille felix, quum non esset soluendo quas pecunias & pes abstulit (quum nec pes nec manus affixae cruci suum officium faceret) orde & lingua dumtaxat (quae non erat ligata) testatus est quod reliqua ••mbra essent factura, si eadem qua lingua libertate gauderent. Illa confes∣sus est Christum innocentem, ea obiurgabat impudentiam sotij, eadem ante∣ctam uitam detestatus & peccatorum ueniam impetrauit, & ueluti claui quadam paradysi fores aperuit. Huius exemplo non mediocrem concipio de Christi misericordia spem, fore ut mihi peccata condonet. Manibus & pe∣libus careo, quibus quod destruxi iterum reedificare ualeam (relicta enim sunt tummodo labia circa dentes meos) sed uitulos labiorum nostrorum reci∣piet, qui est supra {quam} credi possit misericors. Hacigitur concepta spe libet hunc offerre uitulum, hanc minimam & corporis & uitae partem licare. Confiteor in primis meam ergadeum opt. max. ingratitudinem, agnosco me omni indignissimum beneficio & pietate, dignissimum uero omni non 〈◊〉 humano ac temporali sed diuino & eterno supplicio, quod in Henricum 8 & maxime in eius uxorem Reginam Catherinam uehementissime deliqui, quum diuortij causa & author extiti: quae sanè culpa, omnium huius regni malorum & calamitatum seminarium fuit. Hinc tot proborum neces, hinc totius regni schisma, hinc haereses, hinc tot animorum & corporum strages bortae sunt, ut uix possim uel rationae complecti. Sed quum adeo sint Page  [unnumbered] haec grauia inicia{que} dolorum, aperui fateor ingentem senestram haeresibis cunctis, quarum ego praecipuum egi doctorem & ducem. In primis uero il lud uehementer meum excruciat animum, quòd sacrosanctum Eucharistia Sacramentum tot blasphemijs & contumelijs affecerim, negans Christi cor pus & sanguinem uere & realiter sub speciebus panis & uini contineri, editis etiam libellis qui ueritatem pro uiribus impugnabam: in hac sanè par•… te non solum Saulo & latrone deterior, uerum omnium quos terra un{que} su•… stinuit sceleratissimus. Domine, peccaui in coelum & coram te. In coelum, quod mea causa tot caret coelicolis, quod coeleste hoc beneficium nobis exhi∣bitum negaui impudentissime. Peccaui & in terra, quae tamdiu hoc sacra∣mento miserè caruit, in homines quos ab hac supersubstātiali esca reuocaui, tot occisor hominum, quot inedia perierunt. Defraudaui defunctorum ani∣mas hoc iugi & celeberrimo sacrificio. At{que} ex his omnibus manifestum est, quantopere etiam post Christum in eius uicarium iniurius extiti, quemli∣bris etiam editis potestate priuaui. Propterea magnopere & impensissimè oro summum pontificem, ut mihi ob Christi elementiā condonet, quae aduer∣sus illum eius{que} apostolicam sedem commisi. Ac serenissimos Reges Angliae, Hispaniae. &c. Philippum & Mariam supplex oro, ut regia qua pollent cle mentia mihi uelint ignoscere: totū etiam regnum, imo uniuersam ecclesiam rogo & obsecro, misereantur huius miserae animae, cui iam praeter linguam nihil est reliquum, quo possim illatas iniurias & damna resarcire. Praecipue uero quia tibi soli peccaui oro clementissime pater (qui omnes ad te uenire quamlibet facinorosos & cupis & praecipis) me propius & cominus digne∣ris intueri, sicut Magdalenam & Petrum respexisti, uel certe sicut latrone ex cruce aspiciens, tuae gratiae & gloriae promissione dignatus espauidū et trementem animum consolari, ita etiam solita et natiua tua pietate oculos misericordiae ad me conuertas, nec non tuo me digneris alloquio, dicens, Salus tua ego sum, Et in die mortis, hodie mecum eris in Paradyso. Scriptum est hoc anno domini, 1555. Mensis Martij. 18.

Per me Thomam Cranmer.