r. Caeterum ex doctioribus Catholicis nō∣nulli graues etiā & pij aliā sententiā im∣probabilē se∣cuti sunt: di∣cunt enim dif∣ferentiā veni∣alis & morta∣lis peccati nō nasci ex natu∣ra ipsa opera∣tionū, led ex legedei ita sta¦tuēte, vt hoc sit veniale, il∣lud verò mor∣tale. Quam o∣pinionem do∣cuerunt Ger∣son.—Al∣maynus,—Roffensis,—qui omnes contra Calui∣nū docēt esse aliqua pecca∣ta venialia, quae Dei ami∣citiā non dis∣soluunt; & a∣lia mortalia, quae iustitiam Dei omninò tollunt: hanc tamen differentiam in Dei voluntatem & statutum ita reuocant, vt cùm aliâs omnia peccata à se mortalia essent, solâ Dei misericordiâ ad aeternam poenam non imputentur. Vasquezes. Tom. 1. disp. 142. cap. 1.

 [ return to text ]