b. Bonus ecclesiae filius docentē ec∣clesiam securus, & tutus audiet: nec solicite labo∣rans, an idonea media ad doctri∣nam suam tra∣dendam ecclesia adhibuerit, nec curiose inquirens an in medijs ipsis debitam diligen∣tiam impenderit.

 [ return to text ]