The Works of William Herebert, OFM

Poem 9: Alma redemptoris Mater; Fol. 207v

Holy moder, þat bere Cryst, buggere of monkunde,
Þou art ȝat of heuene blisse þat prest wey ȝyfst and bunde.
Þou sterre of se, rer op þe uolk þat rysing haueht in munde.
In þe þou bere þyn holy uader,
Þat mayden were after and raþer,
Wharof so wondreth kunde.
Of Gabrieles mouþe þou uonge þylke "Aue";
Lesne ous of sunne nouþe, so wœ bisecheth þe. AmeN.