Nova orbis tabvla in lvcem edita, a F. de Wit.

Image