Browse Results

Results

Results for cjsfilmic
Check for portfolio Record Edition Title Number Publisher Author Last Date Volume Image Filename Author First Issue
Full Record: x-cen0399.tif/CEN0399.TIF

Chuei Honbu Nyusu

Chubu Eiga Donin Kumiai

December 4, 1934

cen0399.tif

Full Record: x-cen0399b.tif/CEN0399B.TIF

Chuei Honbu Nyusu

Chubu Eiga Donin Kumiai

December 4, 1934

cen0399b.tif

Full Record: x-cen0314.tif/CEN0314.TIF

Daiichi Gekijo Shinseikan Kyodo Nyusu

Daiichi Gekijo Shinseikan Sogidan

c1934

cen0314.tif

Full Record: x-cen0336.tif/CEN0336.TIF

Daiichi Gekijo Shinseikan Kyodo Nyusu

No. 9

Daiichi Gekijo Shinseikan Sogidan

October 28, 1934

cen0336.tif

Full Record: x-eic6101.tif/EIC6101.TIF

Eicho

January 1930

6

eic6101.tif

1

Full Record: x-eic6102.tif/EIC6102.TIF

Eicho

January 1930

6

eic6102.tif

1

Full Record: x-edk1101.tif/EDK1101.TIF

Eiga Doko Kai

April 1932

1

edk1101.tif

1

Full Record: x-eka1201.tif/EKA1201.TIF

Eiga Kaiho

February/March 1928

1

eka1201.tif

2

Full Record: x-eko1401.tif/EKO1401.TIF

Eiga Kojo

December 1927

1

eko1401.tif

4

Full Record: x-eko2301.tif/EKO2301.TIF

Eiga Kojo

March 1928

2

eko2301.tif

3

Full Record: x-misc002a.tif/MISC002A.TIF

Eiga Kurabu

No. 15

Puroretaria Eiga Domei Shuppanbu

January 5, 1933

misc002a.tif

Full Record: x-misc002b.tif/MISC002B.TIF

Eiga Kurabu

No. 15

Puroretaria Eiga Domei Shuppanbu

January 5, 1933

misc002b.tif

Full Record: x-misc002c.tif/MISC002C.TIF

Eiga Kurabu

No. 15

Puroretaria Eiga Domei Shuppanbu

January 5, 1933

misc002c.tif

Full Record: x-misc002d.tif/MISC002D.TIF

Eiga Kurabu

No. 15

Puroretaria Eiga Domei Shuppanbu

January 5, 1933

misc002d.tif

Full Record: x-ene1101.tif/ENE1101.TIF

Eiga No Eiga

November 1927

1

ene1101.tif

1

Full Record: x-ene2101.tif/ENE2101.TIF

Eiga No Eiga

January 1928

2

ene2101.tif

1

Full Record: x-ene2102.tif/ENE2102.TIF

Eiga No Eiga

January 1928

2

ene2102.tif

1

Full Record: x-bbx2323a.tif/BBX2323A.TIF

Eiga to Shihon Shugi

Oraisha

Iwasaki

1931

bbx2323a.tif

Akira

Full Record: x-bbx2323b.tif/BBX2323B.TIF

Eiga to Shihon Shugi

Oraisha

Iwasaki

1931

bbx2323b.tif

Akira

Full Record: x-eto3701.tif/ETO3701.TIF

Eiga Totsugekitai

Nihon Puroretaria Eiga Domei (Osaka Branch)

August 1933

3

eto3701.tif

7

Full Record: x-eto3702.tif/ETO3702.TIF

Eiga Totsugekitai

Nihon Puroretaria Eiga Domei (Osaka Branch)

August 1933

3

eto3702.tif

7

Full Record: x-mem0003a.tif/MEM0003A.TIF

Four memos from a power struggle

December 24, 1945

mem0003a.tif

Full Record: x-mem0003b.tif/MEM0003B.TIF

Four memos from a power struggle

December 24, 1945

mem0003b.tif

Full Record: x-cen0002a.tif/CEN0002A.TIF

Interior Ministry Censorship Report

Naimusho, Keihokyoku, Toshoka

August 13, 1937

cen0002a.tif

Full Record: x-cen0002b.tif/CEN0002B.TIF

Interior Ministry Censorship Report

Naimusho, Keihokyoku, Toshoka

August 13, 1937

cen0002b.tif

Full Record: x-agc9004.tif/AGC9004.TIF

Japanese Cinema

Anchor Books

Richie

c1971

agc9004.tif

Donald

Full Record: x-cen0001a.tif/CEN0001A.TIF

Kita Nihon Kogyo Tsushin

No. 956

Kita Nihon Kyogyo Tsushinsha

August 13, 1937

cen0001a.tif

Full Record: x-cen0001b.tif/CEN0001B.TIF

Kita Nihon Kogyo Tsushin

No. 956

Kita Nihon Kyogyo Tsushinsha

August 13, 1937

cen0001b.tif

Full Record: x-cen0001c.tif/CEN0001C.TIF

Kita Nihon Kogyo Tsushin

No. 956

Kita Nihon Kyogyo Tsushinsha

August 13, 1937

cen0001c.tif

Full Record: x-cen0001d.tif/CEN0001D.TIF

Kita Nihon Kogyo Tsushin

No. 956

Kita Nihon Kyogyo Tsushinsha

August 13, 1937

cen0001d.tif

Full Record: x-cen0389a.tif/CEN0389A.TIF

Kobayashi-kei Hachikan Nyusu

No. 3

Tobu Eiju Kobayashi Sogidan Shokikyoku

c1934

cen0389a.tif

Full Record: x-cen0389b.tif/CEN0389B.TIF

Kobayashi-kei Hachikan Nyusu

No. 3

Tobu Eiju Kobayashi Sogidan Shokikyoku

c1934

cen0389b.tif

Full Record: x-cen0442.tif/CEN0442.TIF

Kobayashi-kei Hachikan Nyusu

No. 7

Tobu Eijugyoin Kobayashi Sogidan Shokikyoku

December 20, 1934

cen0442.tif

Full Record: x-cen0308.tif/CEN0308.TIF

Kure Eiga Jugyoin Kumiai Nyusu

Zenkokuteki Eiju Kumiai to no Renrakukai

October 18, 1934

cen0308.tif

Full Record: x-cen0430.tif/CEN0430.TIF

Leaflet, Eiga Engeki Jugyoin no Zenkoku Toitsu

Zen Nihon Eiga Engeki Jugyoin Kumiai

December 20, 1934

cen0430.tif

Full Record: x-cen0400.tif/CEN0400.TIF

Leaflet, Geki

Chubu Eiga Donin Kumiai,

c1934

cen0400.tif

Full Record: x-misc005.tif/MISC005.TIF

Leaflet, Geki

Puroretaria Eiga Dokusha Domei

c1928

misc005.tif

Full Record: x-cen0387.tif/CEN0387.TIF

Leaflet, Kobayashi-kei Oboegaki Kaisho no Inbo o Tetteiteki ni Funsai shiro!

Tobu Eiga Engeki Jugyoin Kumiai, Jonanshi Tosoiinkai

February 26, 1934

cen0387.tif

Full Record: x-cen0411.tif/CEN0411.TIF

Leaflet, Komatsu o Homure

Kobayashi-kei Eiga Hachikan Sogi Oendan

c1934

cen0411.tif

Full Record: x-misc004.tif/MISC004.TIF

Leaflet, Puroretaria Eiga

Nihon Puroretaria Eiga Renmei

c1928

misc004.tif

Full Record: x-misc003.tif/MISC003.TIF

leaflet, Puroretaria Eiga Taikai

misc003.tif

Full Record: x-cen0304.tif/CEN0304.TIF

Leaflet, Shinai Naru Zenshimin Shokun e!

Daiichi Gekijo Shinseikan Kyodo Sogi Oen Iinkai

c1934

cen0304.tif

Full Record: x-cen0313.tif/CEN0313.TIF

Leaflet, Tobu Nihon no Eiju Taishu yo Kekki seyo!

Kanto Nichiei ni Yoru Setsuritsu Junbikai

October 1934

cen0313.tif

Full Record: x-cen0375.tif/CEN0375.TIF

Leaflet, Totoi Giseisha Iro Kanpa ni Kinzen Sanka se yo!

Tobu Eiga Engeki Jugyoin Kumiai, Kyuenbu

November 12, 1934

cen0375.tif

Full Record: x-mem0002acopy.tif/MEM0002ACOPY.TIF

Letter, Daniel A. McGovern to Akira Iwasaki

April 30, 1946

mem0002acopy.tif

Full Record: x-mem0001.tif/MEM0001.TIF

Letter, R. A. Winnecker to Erik Barnouw

June 27, 1968

mem0001.tif

Full Record: x-mem0007.tif/MEM0007.TIF

Memo, Capt. G. S. Grimes to SCAP

January 17, 1946

mem0007.tif

Full Record: x-mem0006a.tif/MEM0006A.TIF

Memo, Capt. William Castles to Iwasaki Akira

January 11, 1945

mem0006a.tif

Full Record: x-mem0006b.tif/MEM0006B.TIF

Memo, Capt. William Castles to Iwasaki Akira

January 11, 1945

mem0006b.tif

Full Record: x-mem0010acopy.tif/MEM0010ACOPY.TIF

Memo, Daniel A. McGovern to Commanding General, Army Air Forces

July 10, 1946

mem0010acopy.tif