Birney-McClear-Hankerd family papers: 1835-1972
full text File Size: 51 K bytes | how to request materials

Request materials for use in the Bentley Library
Container / Location Title
 
Source material for book Netherlanders in America [series]
 
Mastheads, sample pages, and advertisements from various publications

(location of originals unknown)

Roll   1  
De Grondwet, Holland, Michigan December 23, 1873
Roll   1  
De Hollander, Holland, Michigan April 21, 1875
Roll   1  
De Wachter, Grand Rapids, Michigan January 26, 1882
Roll   1  
Pella's Weekblad, Pella, Iowa January 19, 1869
Roll   1  
Eijk, Hendrik Van [also spelled Eyck] Dagboek mijner lotgevallen en ontmoetingen beginnende met de reis naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Amsterdam, 1 Mei 1847 [-1856]. 95 p.

(original at Netherlands Museum, Holland, Michigan)

Roll   1  
Van Raalte, Albertus Christiaan [et al.] De Toestand der Hollandsche Kolonisatie in den Staat Michigan, Noord-Amerika, in het Begin van hel Jaar 1849 Medegedeeld in drei Brieven van A.C. Van Raalte, C. Vander Meulen, en S. Bolks, van C.G. DeMoen; Waar achter volgteen Brief van G. Baay uit Alto, Staat Wisconsin, aan Zijne Vrienden in Nederland. Amsterdam: Hoogkamer & Compe., 1849. 39 p.

(original at State Historical Society of Wisconsin)

(See Reel 3 for another copy with 2 folded maps)

Roll   2  
Brummelkamp, Anthony. Stemmen uit Noord-Amerika, met een begeleidend woord. Amsterdam: Hoogkamer & Compe., 1847. 96 p.

(location of original unknown)

Roll   2  
Brummelkamp, Anthony. Holland in Amerika, of de Hollandsche Kolonisatie in den Staat Michigan. Arnhem: J.W. Swaan, 1847. 43 p.

(location of original unknown)

Roll   2  
Pelmulder, Jelle. Eenvoudige maar zeer Belangrijke Brieven uit Noord-Amerika. Dockum: A. Schaafsma, 1859. 107 p.

(from the New York Public Library)

Roll   2  
Sipma, Sjoerd Aukes. Belangrijke Berigten uit Pella, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, of Tweede Brief van Sjoerd Aukes Sipma van daar Geschreven aan de Ingezetenen van Bornwerd. Dockum: Wed. B. Schaafsma1849. 26 p.

(location of original unknown)

Roll   2  
Four portraits and pictures of buildings

(origin unknown)

 
Front page of newspapers

(location of original unknown)

Roll   2  
Hollender, Holland, Michigan, 4 January 1851
Roll   2  
De Nederlander, Kalamazoo, Michigan, 20 August 1852.
Roll   2  
Warner, Joseph. Bird's eye view of Zeeland, Michigan, 1907. [s.l.: s.n.] 1907. 1 perspective view

(location of original unknown)

Roll   2  
Morse, Darius D. Bird's eye view of Holland, Michigan, 1875 destroyed by fire October 1871. Chicago: Chas. Shober & Co., 1875. 1 perspective view

(original in the Netherlands Museum, Holland, Michigan)

Roll   2  
Picture of log cabin

(location of original unknown)

Roll   2  
[Nollen, Jan] De Hollanders in Jowa: Brieven uit Pella, van een Gelderschman. Arnhem: D.A. Thieme, 1858. 189 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Notes taken during an interview with Mr. Theodore Koch . 14 p. September 11, 1934 (typescript)
Roll   3  
Koch, Theodore F. Abbreviated description of my life. . 79 p 1930

(original in the Minnesota Historical Society)

(typescript)
Roll   3  
Brummelkamp, Anthony, and Albertus Christiaan Van Raalte. Landverhuizing, of Waarom Bevorderen Wijde Volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?Amsterdam: Hoogkamer & Compe., 1846. 56 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Picard, H., ed. Belangrijke Berigten uit Noord-Amerika. Amsterdam: Hoogkamer& Compe., 1847. 28 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Berkhout, January Brief uit Noord-Amerika. Amsterdam: G. Van Peursem, 1839. 28 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Reglement der Zeeuwsche Vereeniging ter Verhuizing naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Goes: Wed. C.W. DeJonge, 1847. 15 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Nederlandsche vereeniging ter Verhuizing naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. [Amsterdam?: Hoogkamer & Compe,?, 1846 or 1847]. 14 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Kuiper, Roelof T. Eene Stem uit Amerika over Amerika. Groningen: G.J. Reits, 1881. 148 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Scholte, Henricus Petrus. Tweede Stem uit Pella. 's Bosch: H. Palier en Zoon, [1848]. 35 p., 2 folded maps

(location of original unknown)

Roll   3  
Scholte, Henricus Petrus. Eene Stem uit Pella. Amsterdam: Hoogkamer & Compe., 1848, 63 p., 2 folded maps

(location of original unknown)

Roll   3  
Baay, Gerrit. Is het vertrek der Geloovigen in Nederland naar Noord-Amerika een Werk van God, of uit den Booze? of de Geest der Zedige Bedenkingen, Omtrent het Vertrek der Geloovigen in Nederland naar Noord-Amerika, Beproefd aan de Heilige Schrift. Amsterdam: Hoogkamer & Compe., 1847. 41 p.

(location of original unknown)

Roll   3  
Remeeus, Johannes. Kort journaal van onze reize uit Heidelburg, Provintie Zeeland Koningryk der Nederlanden, naar Milwaukee in den Staat Wisconsin in Noord-Amerika in het jaar 1854. [ [51] p. 1861

(location of original unknown)

Roll   3  
Broek, Theodorus Johannes Van den. Reize naar Noord-Amerika, Plaatselijke Beschrijving en Bijzonderheden Gedurende mijn zeventienjarig Verblijf aldaar benevens: Reis-en andere Kosten, Welk Land het Gezondste en het Voordeeligste is om te Bewonen ...Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1847. 52 p.

(original owned by Rev. J.W. DeVries, Holy Cross Rectory, Bay Settlement, Wisconsin)

Roll   3  
Van Raalte, Albertus Christiaan ... [et al.] De Toestand der Hollandsche Kolonisatie in den Staat Michigan, Noord-Amerika, in het Begin van het Jaar 1849 Medegedeeld in drei Brieven van A.C. Van Raalte, C. Van der Meulen, en S. Bolks, aan C.G. DeMoen; Waar achter volgt een Brief van G. Baay uit Alto, Staat Wisconsin, aan zijneVrienden in Nederland. Amsterdam: Hoogkamer & Compe., 1849. 39 p. 2 folded maps

(location of original unknown; Part of film is out of focus. See Reel 1 for a better copy)

Roll   3  
Malsen, A van. Achttal Brieven mijner Kinderen, uit de Kolonie Holland in Amerika, eenige Aantee keningen en een Nagevoegd Woord. Zwijndrecht: J. Boden, 1848. iv, 50 p.

(original in Burton Historical Collection, Detroit Public Library)

Roll   3  
Versteeg, Dingman. De Pelgrim-Vaders van het Westen: eene Geschiedenis van de Worstelingen der Hollandsche Nederzettingen in Michigan, benevens eene Schets van de Stichting der Kolonie Pella in Iowa. Grand Rapids, Michigan: C.M. Loomis & Co., 1886. 209 p.

(location of original unknown)

Folder   1  
Papers (Photostatic copies)