For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Clynnog, Morys, ca. 1521-1581.
Title: Athravaeth Gristnogavl, ḷe cair ụedi cynnụys yn grynno'r hoḷ brifbynciau syḍ i gyfarụyḍo dyn ar y phorḍ i baradụys..
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2012 November (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Athravaeth Gristnogavl, ḷe cair ụedi cynnụys yn grynno'r hoḷ brifbynciau syḍ i gyfarụyḍo dyn ar y phorḍ i baradụys..
Clynnog, Morys, ca. 1521-1581., Robert, Gruffydd, ca. 1522-ca. 1610, ed.

Ymlen. [i.e. Milan]: [Vincenzo Girardoni?], 1568. dyụgụyl. S. Nicolas [i.e. feast of St. Nicholas, 6 Dec.].
Subject terms:
Catholic Church -- Catechisms and creeds -- Welsh -- Early works to 1800.
Welsh language -- Texts -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B07519.0001.001

Contents
title page
front matter
Gruphyḍ fab Rhobert yn annerch yr hyparch brelad, ai ḍibal gynheiliad M. Morys Clynoc: ag yn erchi iḍo gan ḍuụ, gynnyḍ, ras a de∣dụḍụch enaid, a chorph.
Y PYNCIAV HYNOTTAF.
RHAGLITH. S. ADROD i doụys vn ag megis oi lithio i‘r athraụaeth Gristnogaụl.
Chrysostomus Homel. 55. in Matth.
Ychydig ynol hynny.
Athraụaeth Gristnogaụḷ.
section
Anghoriad.
Ynghlch aruyḍ y grog lan.
A drybeḍ o arfer, a henafiaeth arụyḍ y groc fendiged.
Ynghylch y diụeḍ a‘r pennod syḍ i Gri∣stion a‘r pethau angenrheidiaụl iḍo i gyrheuḍyd i bennod.
Dosparth, ne ysponiad y Gredo.
Rhybyḍ.
O‘r ail beth anghenrheidiaụl i Gristiō se‘f yụ hyny, o ohaith.
Ynghylch y ụeḍi o‘r pader.
Ysboniad y pader.
Yma y geḷir gụneuthur esòrtiad i fa∣ḍe camau.
Anghoriad.
O‘r aue Maria.
Esortiad.
Salue regina.
Ynghylch gueḍiau eraiḷ, a galụ ar y Saint.
section
Rhyhyd.
section
Dosparth ar y deg gorchymyn.
Esortiad i gadụ‘r gụiliau, ag yn erbyn yrheini sy‘n i torri, ag yn i treilio me∣ụn gụethredoeḍ drụg, ag ofer.
Ynhylch Gorchmynion yr eglụys.
O‘r saith brif bechod a elụir y saith be¦chod marụol.
Ynghylch y saith sacrafen o‘r lā eglụys
Dehengliad byrr ar y sacrafenau.
section
Yr ụyth dedụḍụch.
Deudeg phrụyth yr yspryd glan.
Saith ụeithred y drugareḍ gorforaụl.
Saith ụeithred y drugareḍ ysprydaụl.
Pumtheg dirgeleḍ yr arg. Iesu Grist oi mefyrio ag i ḍoedyd lasụyr fair.
Y pump dolurus oi‘ styriaụ ụrth fynd eilụaith dros y paderau.
Y pump gogoneḍus oi medụly drydeḍ ụaith yr eler dros y paderau.
section
Pan ganer y gloch afi, ef a eniḷir me∣ḍiānau ụrth ḍoedyd, ar y cāiad cyntaf
Ar yr ail caniad.
Ar y trydyḍ caniad.
Os chụenychai vn ụybod, pa le yn yr atraụaeth gristnog aụl y mae ceisio ystr ne destyn i bregethu, a chyfleu pob pre∣geth yn i dyledus fan; e caiph gyfarụy¦ḍid ụrth hyn syn canlyn a‘r rhif a ḍen gys y ḍolen.
Beiau ụrth brintio: a‘r rhif cyntaf y∣nol pob bai, a dengys nifer y dolennau, ḷe cair nhụy ynḍīt: yr ail: nifer y ḷinoeḍ.
part
part
Geiriau a orfu i harfer yn y traethiad hụnn, nid ydynt chụaith sathredig im∣isc y cyphredin o gymru.