For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Shepard, Thomas, 1605-1649.
Title: [Y cywir ddychwelwr.]
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: [Y cywir ddychwelwr.]
Shepard, Thomas, 1605-1649., Greenhill, William, 1591-1671.

London.: ... to be sold by Thomas Brewster ..., [1657]
Alternate titles: Sincere convert. Welsh
Subject terms:
Conversion -- Christianity -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B05830.0001.001

Contents
At fynghyd-wladwr anwyl y Cymro.
Att y Darllenydd Christianogol.
Arweiniad i mewn ir Gwaith.
Y Cywyr Ddychwelwr:
Y RHAN GYNTAF:
PEN. II. Ddarfod ir Duw ymma ar y cynt af wneuthur holl ddynol rŷw yn de∣big iddo ei hun, mewn cyflwr tra gogoneddus a dedwydd.
PEN. III. Fôd holl ddŷnol ryw wedi syrthio drwy bechod allan or ystâd ogo∣neddus y gwnaethpwyd hwy ynddi i gyflwr tra gresynol a thostûrus.
PEN. IV.Mae yr Arglwydd Jesu G'rist ydyw yr unig foddion o brynnedi∣gaeth ac ymwared allan or cyflwr ymma.
chapter 5
PEN. VI. Yr achos mawr o dragwydol ddi∣nistr dynion, a phaham y mae cimint yn damnedig a chyn lleied yn gadwedig drwy Grist, sydd o honynt ei hunain.
introduction to Welsh
Y Llythyrenau.
Y Sylatau.
numerical list
numerical list
publisher's advertisement
publisher's advertisement