For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Patrick, Simon, 1626-1707.
Title: Egwyddor i rai jevcaingc i'w cymmbwyfo i dderbyn y Cymmun Sanctaidd yn fuddiol / gwaith y parchedig a'r dwyfol athro Simon Patrick ... ; a gyfieithwyd o'r Saesonaeg gan Edward Llwyd ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Egwyddor i rai jevcaingc i'w cymmbwyfo i dderbyn y Cymmun Sanctaidd yn fuddiol / gwaith y parchedig a'r dwyfol athro Simon Patrick ... ; a gyfieithwyd o'r Saesonaeg gan Edward Llwyd ...
Patrick, Simon, 1626-1707., Llwyd, Edward.

Ag a briniwyd yn Llundain,: [s.n.], 1682.
Subject terms:
Lord's Supper -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B04948.0001.001

Contents
title page
Yr Awdur at y DARLLENYDD
Y Cyfieithydd at ei anwyl Blwy∣folion, yn llangowair yn swydd feirion, Rhad, a thangneddyf, oddiwrth Dduw Tad ein Harglwydd Jesu Grist a aml∣haer i chwi.
Ar y Gorthrymder gynt, y bu y Cyfieithydd dano, ei Warediad, o¦hono, ac ar y Cyfieithiad.
errata
text
PEN. I. Am y ddled-swydd.
PEN. II. Angenolrwydd y ddyled∣swydd hon.
PEN. III. Am y diben y darfu ei ordeinio.
PEN IV. Am y paratoad i'r cymmun.
PEN V. Boreuawl weddi y dydd y bw∣riadoch gymmuno.
PEN. VI. Am y modd y mae Cymmuno.
Neu fel hyn.
Gweddi ferrach ar ol derbyn y bara.
Yna dowaid fel hyn.
Neu fel hyn.
Gweddi ferrach ar ol derbyn y Cwppan.
Pan eloch o fwrdd yr Argl∣wydd, i'th eistoddle, doed∣wch fel hyn.
Tra fytho eraill yn cymmuno, Chwi a ellwch ddoedyd, fel hyn.
Neu os mynnwch fel hyn.
Ar ddydd natalic Crist, a saith ddiwrnod ar ol, chwi a ellwch anchwannegu hyn at eich addunedau.
Ar ddydd pasg a saith ddiwr∣nod ar ol.
Ar ddydd y Dyrchafel a saith ddiwrnod ar ol.
Ar y Sulywyn a chwech o ddi∣wrnodiau ar ol.
Ar sul y'Drindod yn unig.
PEN. VII. Myfyrdodau, a gweddiau sy'n Calyn.
Os gwelir y weddi yma yn rhy hir y mae yn Canllyn yma un ferrach.
PEN VIII. Cyfarwyddiadau am fuchedd Dduwiol i fod yn gyfu∣nawl i'r Cymmun Sanctaid.
Yn wythfed.
Yn nawfed.
PEN IX. Am anghoelion, a phetruster.
PEN. X. Cyfarwyddiadau rhag mynych ddychwelyd i bechu.
Yn drydydd.
Yn bedwerydd.
Yn bumed.
Yn chweched.
Yn seithfed.
Yn wythfed.
Yn nawfed.
PEN XI. Am ddyled-swydd plant.
PEN XII. Am ddyled-swydd Gwe∣nidogion.
PEN. XIII. Cynghorion i bob math o Ifi∣engctid.
PEN XIV. Cyfarwyddiadau ir rhai ni fe∣drant mor darllen.
PEN XV. Cyfarwyddiadau ir Sawl a fed∣rant ddarllen.
PEN. XVI. Cynneddfau angenrheidiol i gael budd o hyn oll.
Borevawl weddi fer.
Prydnawnol weddi ferr.
Gweddi tros un mewn Peth oedran cyn iddo Dderbyn ei fedydd.
Gweddi tros un sydd yn bwria∣du Cael ei Confirmio neu ar∣ddodiad dwylaw.
Gweddi ar ol conffirmiad neu arddodiad dwylo.
Gweddi y'r Arglwydd.
Pwnciau'r ffydd.
Y deg Gorchymyn.
Cynhwyssiad Y llyfr hwn.