For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prideaux, John, 1578-1650.
Title: Euchologia, neu, Yr athrawiaeth i arferol weddio o waith y gwir anrhyddedus dad Joan Prideawx ... ; Rhodd a adawodd ef ar ei ddyddd diwedd iw ferched yn ddirgel, iw hyfforddi hwy ir cyfriw reidiol arferau, on Llyfr Gweddi gyffredin. : Ac a ddichou roi bodlonrwydd ym mhob achos heb edrych ar ol y goleuadàu newyddion ai parodbryd lewyrchoedd.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Euchologia, neu, Yr athrawiaeth i arferol weddio o waith y gwir anrhyddedus dad Joan Prideawx ... ; Rhodd a adawodd ef ar ei ddyddd diwedd iw ferched yn ddirgel, iw hyfforddi hwy ir cyfriw reidiol arferau, on Llyfr Gweddi gyffredin. : Ac a ddichou roi bodlonrwydd ym mhob achos heb edrych ar ol y goleuadàu newyddion ai parodbryd lewyrchoedd.
Prideaux, John, 1578-1650.

[London]: Argraphedig gan E.C. tros P.C., [ca. 1660]
Subject terms:
Church of England. -- Book of common prayer.
Prayer.
Devotional exercises.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B04835.0001.001

Contents
frontispiece
title page
Ar fy merched SARAH HODGES, Ac ELIZABETH SUTTON.
Yr Awdwyr a gasglodd y Llyfr Gweddi Gyffredin yn Saesonaeg (mal y mae yr awrhon) oeddynt;
At y Prydyddion.
poem
poem
poem
Mawl i William Salbri Esc. a barai y llyfr hwn ym rint.
poem
I Dr. Prideawgs eilwaith.
poem
Ad avum suum dignisimum D. Gual. Salisbury Cambrobri∣tannum Armigerum edentem libros ad religiosam vitam con∣ducentes.
Y Drefn or pennodau cynhwysidig yn y Trae∣thawd a ganlyn.
YR ATHRAWIAETH AM WEDDI.
PEN. I. Am Anghenrheidrwydd Gweddi.
PEN. II. At bwy y mae i ni drefnu ein Gweddiau.
PEN. III. Beth a ddylem ni ei ofyn yn ein gweddiau.
PEN. IV. Am yr ymddygiad oddiallan Gweddaidd i Ddfosiwnau Duwiol.
PEN. V. Am Rwystrau a luddies neu a wna yn ofer ein Gweddiau.
PEN. VI. Y moddau cynnorthwyol in cynhyrfu ni ym mlaen yn ein herfyniau.
PEN. VII. Am wilied am atteb gra∣susol oddiwrth Dduw ar arwyddion diogelaf o adnabod hynny.
YR AIL RHAN Ynghylch Gweddi neullduol.
PEN. I. Am bersonol neu ddirgel weddiau.
PEN. XI. Am weddiau ir Teulu.
PEN. III. Am fendithiau a chyfar∣chiadau achosawl.
PEN. IV. Am Psalmau Hymnau a chaneuau ysprydol.
PEN. V. Am Ergydiadau achosawl.
PEN. VI. Am alarnadau ac achwyni∣on yn ot tristwch.
PEN. VII. Am annogaeth a chyssurau tu ac at bob math ar sirioldeb a hoiwder.
Y TRYDYDD RAN: AM WEDDIAV MEWN Cynylleidfâoedd cyhoeddus neu Gyffredin.
PEN. I. Am Gyffesoedd.
PEN. II. Am Ymbiliau.
PEN. III. Am Weddiau neu er∣fynniau.
PEN. IV. Am Gyfryngdod.
PEN. II. Am Ddiochgarwch.
PEN. VI. Am Glodfawredd.
PEN. VII. Am Cominasiwn neu regfâu.