For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prichard, Rhys, 1579-1644.
Title: Mr. Rees Prichar[d] gynt ficcar Llan-ddyfri yn Shir Gaer-f[] ddyn, a ofodwyd allan er Daioni'r Cymru. Some part of the works of Mr. Rees Prichar[d] sometimes vicker of Llandyfri in the co[unty] of Carmarthen.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Mr. Rees Prichar[d] gynt ficcar Llan-ddyfri yn Shir Gaer-f[] ddyn, a ofodwyd allan er Daioni'r Cymru. Some part of the works of Mr. Rees Prichar[d] sometimes vicker of Llandyfri in the co[unty] of Carmarthen.
Prichard, Rhys, 1579-1644.

Printiedig yn Llundain,: Ag a werthir gan Thomas Brewster ..., 1659.
Subject terms:
Poetry, Welsh -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B04831.0001.001

Contents
title page
Y Rhag-ymadrodd at y Cymru.
Y mae y llyfyr hwn ac emriw ly∣frau cymraeg eraill iw cael ar weth gan Thomas Brewster, tan lun y tri Bibl yn ymmyl Pauls, megis.
introduction to Welsh
Y Llythyrennau.
Y Sylaftau.
Deu parth gwaith yw dechreu.
Addysc a chynghorau ynghylch gwrando pregethiad yr Efengil, ag ynghylch chwilio'r Scrythy∣rau.
Rhybydd ir Cymru i edifaru.
Yr ail an.
Christ sydd oll yn oll.
Christ sydd oll yn oll.
Cyngor i bechadur.
Cynghorion yn erbyn profedigaethau Satan.
Rhybydd i wachelyd Rhwydau satan, Ymhob Oedran
Cynghor i ddyfal weddio Ar bob achos ag Ymhob gorchwyl.
Y modd y dylae ddyn duwiol ddeffroi ei gorph ai enaid ganol nos i glod fori Duw.
Cyngor i foliannu Duw y boreu.
Gweddi wrth wisco dy ddillad.
Gweddi fach wrth y molchi.
Diolth am Dân a chynnessrwydd.
Cynghorion ynghilch ceisio bendith ar y bwyd, cyn bwyta, ag ynghilch talu diolch i Dduw ar ol bwyta.
Gras cyn bwyd.
Cyngor i edrych attom yn hunain wrth fwyta.
Gras yn ol bwyd.
Cynghorion i fyw yn ddeddfol.
Cyngor duwiol i bob dyn ag y ddymuno gael ffa∣far Duw a maddeuant am ei becho dau.
Cyngor yn rhybuddio dyn i ymgadw, rhag meddyliau drwg yn ei galon, ag i droi ei fe∣ddyliau bob amser, i fyfyrio ar ddaioni.
Dyled-swydd plant i rhieni.
Cyngor i lywodraethu 'r ymadrodd wrth fodd Duw.
Gweddi am lwodraethu 'r geiriau, ar geneu wrth fodd Dnw.
Cyngor i ddyn fob bob amser o ymddygiad Christnogaidd.
Paratoad ir cymmun.
Gweddi cyn derbyn y cymmun.
Gyngor i bob bentu lu i lywodrauthu ei dy yn dduwiol.
Am ddiwedd y byd,
Cofiwch Angau.
Cyngor Difes.
Atteb i Gwestiwn ynghylch gweddio dros y marw: ble dangosir anghyfreithlondeb gwe∣ddio dros y cyfriw.
Achwyn Mr. Prichard ynghilch Trefllanddy∣fri, ai Rybydd ai gyngor ef iddi.
Achwyn Eglwyswr.
Gwell Duw na dim.
publisher's advertisement
Darllenydd, fel y bo i ti yn hawdd ga∣ffel allan dim ag sydd gynwysedig, yn y llyfyr hwn, craffa ar yr amryw titlau, ag ar y rhif, neu nod y dalenau, fel y canlynant.
Att y Darlleydd.
colophon