For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prichard, Rhys, 1579-1644.
Title: Canwyll y Cymru, sef, gwaith Mr. Rees Prichard, gynt ficcer Llanddyfri, a brintiwydd or blaen yn bedair rhan, wedi ei cyffylltu oll ynghyd yn un llyfr. = The divine poems of Mr. Rees Prichard, sometimes vicar of Landoverey, in Carmarthen Shire. Whereunto is added the strange but true narrative of the chief things, spoken and acted, by an unclean spirit at Mascon. / Translated out of the French into English, by Dr. Peter Du Moulin, upon the desire of the hounourable Robert Boyle Esquire. And now done into Welsh, by S. Hughes of Suranfey.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Canwyll y Cymru, sef, gwaith Mr. Rees Prichard, gynt ficcer Llanddyfri, a brintiwydd or blaen yn bedair rhan, wedi ei cyffylltu oll ynghyd yn un llyfr. = The divine poems of Mr. Rees Prichard, sometimes vicar of Landoverey, in Carmarthen Shire. Whereunto is added the strange but true narrative of the chief things, spoken and acted, by an unclean spirit at Mascon. / Translated out of the French into English, by Dr. Peter Du Moulin, upon the desire of the hounourable Robert Boyle Esquire. And now done into Welsh, by S. Hughes of Suranfey.
Prichard, Rhys, 1579-1644., Du Moulin, Peter, 1601-1684., Boyle, Robert, 1627-1691., Hughes, Stephen, fl. 1681.

London,: Printed by Tho. Dawks ... Sold by Enoch Prosser ..., 1681.
Subject terms:
Welsh poetry -- Early modern, 1550-1700.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B04829.0001.001

Contents
title page
part
part
Ir Anrhydeddus ROGER MANWERING o Landdyfri, Yn Shîr GAERFYRDDYN Escwier, Y Mae Gosodwr allan y LLYFR hwn yn chwennych pob Mâth o Ddedwyddwch amserol a Thragwyddol.
Llythyr yr Awdwr at ryw Ar∣glwydd, ir hwn yr oedd yn ei fryd ef i gyssegru ei Lyfr.
Llythyr arall at y Darllenwr fel y mae 'n dybygol.
Cynghor i wrando ac i ddarllen Gair Duw.
Hil Frutus.
Truenus gyflwr dyn trwy naturiaeth.
Bywyd a Marwolaeth Christ.
Adroddiad o gariad Christ at y byd.
Awn i Fethlem.
Christ sydd ôll yn oll.
Hîl Adda.
Cynghor i Bechadur i ddyfod at Jesu Grist
Cyngor i Bechadur i ddyfod at Ghrist.
Cynhyrfiad i foli 'r Arglwydd Jesu
Gwahoddedigaeth arall i foli Christ Jesu.
Annogaeth i Ddiolchgarwch am ein prynedi∣gaeth trwy Grist.
Cynghorau ir Sawl a ddymunant gael ffafr Duw a maddeuant pechode.
Cynghor gredu vn Grist, a dangosiad o'r ne∣widid rhyfeddol sydd yn y dyn a gretto.
Cynghor i ochelyd cwmpni drwg, &c.
Galarnad Pechadur.
Cynghorau Duwiol.
Cyngor i wr ieuangc.
Cynghor i wasnaethu Duw.
Am Weddi a'i pherthnasseu.
Rhybydd i Ddyn feddwl am Dduw y bore, ac i rod∣di diolch iddo, am ei gadw'r nôs rhag niwed.
Diolch foreuol pan ddihuner gynta.
Diolch i Grist am amddiffyniad ac esmwythder.
Rhybydd i ddyn wrth ddillattu y corph i weddio am ddillad ac arfau i'r enaid.
Gweddi wrth wisco am danad, yn ceisio Arfogaeth Duw i'th cadw rhag gelyniaeth a pechod.
Rhybddd wrth ymolchi.
Gweddi ferr wrth ymolchi.
Gweddi foreuol; iw harferu (o ran ei matter) yn y man ar ôl codi ac ymolchi.
Rhybydd i ymgadw tra fo 'r dydd, rhag Rhythreu r Byd, y cnawd, a'r Cythrael, ac i wisco, ac arferu Arfogaeth Duw yn eu herbyn.
Gweddi yn erbyn temptiad a Rhythre Satan.
Cynghorion yn erbyn profedigaetheu Satan.
Cynghor i ddyfal weddio ar bôb achos, ac ym-mhob gorchwyl.
Gweddi 'r Hysmon.
Cynghor ir Trafaelwr.
Gweddi Trafaelwr.
Cynghor ir milwr.
Cynghor ir Porthmon.
Cyngor cyn mynd i garu.
Canmoliaeth Gwraig Dda.
Rhybydd a chyngor ir Godinebwr.
Cyngor ir Meddwyn.
Can ynghylch y Diawl a'r Meddwon.
Cynghor i ymgadw rhag lleteua meddylie drwg yn y galon, ac i troi hwynt i fyfyrio ar ddaioni.
Cynghor i lywodraethu 'n geirie wrth fôdd Duw.
Gweddi am lywodraethu 'r geirie, a'r genè wrth fôdd Duw.
Cynghor i ddyn fod bob amser o ymddygiad Cristnogaidd.
Cynghor ynghylch bwytta ac yfed.
Grâs cyn bwyd.
Gras yn ól bwyd.
Gras cyn bwyd.
Gras gwedi bwyd.
Gras cyn Swpper.
Arall yn ôl Swpper.
ARALL.
Cerydd am escculusso ceisio bendith ar, a rhoi di∣olch am ymborth.
Cynghor i gyfrannu a'r Anghenus, yn ol ein gallu.
Cynghor i bob Penteulu i lywodraethu ei dŷ yn dduwiol.
Dyled-swydd plant iw rhieni.
Pa bethe a ddlye ddyn fyfyrio arnynt ar y Sab∣both wrth fyned ir Eglwys, a pha fòdd y mae iddo ymddwyn ei hun yno.
Cynghor i ymbaratoi cyn dyfod i addoli 'n gyhoeddus.
Gweddi 'r hwn sy 'n myned i addoli Duw 'n gyhoeddys.
Paratoad i'r cymmun.
Gweddi cyn derbyn y cymmun.
Pennillion ar gynheddfe rhai dynion a phethe, ac y Sonier am danynt yn y Scrythyre a'n Apocrypha.
Llythyr yr Awdwr at ryw Eglwyswr a ddeisyfodd arno droi ar gân Catechism Eglwys Loeger.
CATECHISM.
Pethau iw hystyried, a'i harferu pan ddêl y nôs.
Hymn iw chanu i Dduw cyn mynd i gysgu.
Diolch am dân a chynnhessrwydd.
Gweddi wrth fynd ir gwely.
Myfyrdod pan dihuner o gysgu ganol nôs.
Psalm 23.
Y môdd y dlye ddyn grassol ddeffro ei gorph ai enaid genol nôs i glodfori Duw.
Diolch am etholedigaeth ac amryw ddoniau ysprydol.
Gweddi yn erbyn Gorthrymder Gwrthnebwyr.
Diolch am ymwared o ddwylo Gelynion.
Rhan o'r Psalm 69.
Psalm 30. Diolch am ymwared o gystydd.
Am Ddiwedd y Byd.
Cofiwch Angeu.
Cân ar y Flwyddyn 1629. pan yr oedd yr yd yn afiachus trwy lawer o law.
Rhybydd i Gymru i edifarhau ar yr amser yr oedd y chwarren fawr yn Llyndain.
Gweddi Eglwyswr wrth fyned i ymweled à'r Cleifion yn amser y Chwarren.
Byrr yw oes Dyn.
Cynghor ir Clâf.
Gweddi 'r clâf.
Rhybydd i'r claf i alw am weinidog, a Physygwr, ac i ochelyd Swynwyr.
Gweddi 'r claf cyn Cymmeryd Pyssygwriaeth.
Gweddi fyrrach i'r claf iw harferu yn ei glefyd.
Rhybydd ir clàf wneuthur ei wllys mewn pryd, a dosparthu ei bethau mewn ofn Duw.
Llythyr yr Anrhydeddus Syr Lewis Mansel o Fargam yn shîr Forgannwg (fel yr ydys yn tybied) at Ficcer Prichard.
Atteb Ir Anrhydeddus Syr Lewis Mansel yn ei Glefyd.
Rhessymmau yn cyffro 'r claf i fod yn ddioddefgar.
mddiddanion cyssurus rhwng y claf Duwiol a'i enaid yn erbyn ofn Angeu.
Ym iddan arall rhwng y claf duwiol a'i naid am ofni marwolaeth.
Agoriad byrr yn erbyn ofn sydd yfod oddiwrth * dduw
ddi yn cyfarwyddo'r claf am y pethau rhei∣ ceisio, ac i fyfyrio arnynt mewn clefyd.
Diddanwch rhagorol i'r Enaid Alarus yn erbyn gwan obaith.
Gwddi brudd am pechodau.
Gweddi fyrr i'r laf duwarfer ar yr awr ddiwethaf.
Myfyrdod ar Fywyd ac Angeu.
Tost Gyflwr y Dyn Annuwiol gwedi Marw.
Cwyn hyngor Difes iw bum brodyr.
Ofer yw gweddio dros y marw.
Cyngor Mr. Prichard iw Fab.
Gweddi Mr. S. P.
Cyngor Arall.
Achwyn Mr. Prichard ynghylch Tre Llan∣ddyfri, a'i Rybydd a'i gyngor ef iddi.
Achwyn Eglwyswr.
Rhaid glynu wrth Grist heb adel i ddim i'n troi ni oddiwrtho.
Christ yw Pren y Bywyd.
Christ a arwyddocawyd wrth yr Oen pasc.
Christ a arwyddocawyd wrth y sarph Bres.
Hmn nu Gan a dd nadolig.
Cynghor i geisio yr Arglwydd Iesu Grist.
Psal. 38.
Am y Sabboth.
Gweddi dros yr Eglwys, yn llawn ddymuniadau grassol.
Dyled-swydd Gweinidogion.
Am Dyngu.
Am Ragluniaeth Duw.
Am y Pur-dan.
Am Barhad mewn stad o ras.
Fe ddylei Gwraig fagu ei phlentyn (sef, oni fydd hi gwann a chlafycca) a i llaeth ei hunan.
Cynghor i wraig i beidio tristhâu gormod a marwolaeth plentyn.
Rhybydd i ochelyd gorthrymmu b, ac i Roddi yn ol yr hyn a dreisiwyd oddiar neb.
Gwahoddedigaeth i Bechduriaid i ddyfod, i dder∣byn y pethau da ac y mae Duw yn eu gynnig yn yr Efengyl, trwy y ddammeg o'r Swpper fawr.
Psalm 100.
Cynghor i'r Llyfyr, o waith y Sawl sy'n ei ddanfon ef ir wlad.
DAV GYMRO YN TARING, YN BELL O'I GWLAD AC YN ymgyfwrd ar fynydd, yn chwedleua am a wel∣son ac a glywson ynghylch consur∣wyr, rheib-wyr, dewiniaid a'r fath.
title page
I'm Parchedig a'm Dyscedig Ffr Doctor Peter Du Moulin.
Ir Anrhydeddus a'r tra rhagorol mewn Duw∣ioldeb a Dysc Mr. ROBERT BOYLE.
Llythyr at y Darlle
Adroddiad Cywir, O'r Pethe Pennaf, y wnaeth, ac a ddwedodd Yspryd Aflan. YM MASCON, &c.
Angwhanegiad Cyfieithydd y Llyfr o'r iaith ffrangeg i sa∣seg.
Canmoliaeth yr Awdwr gan y gymmanfa o'r Gwyr eglwysig ym Murgundy.
Llythyr at y Darllenwr.